ตั้งศาลถอนศาลราชบุรี โทร 064-0639845 รับจัดพิธีพราหมณ์ ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ศาลเจ้าที่

รับจัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี
การตั้งศาลพระภูมิราชบุรี
การตั้งศาลตายายราชบุรี
การตั้งศาลเจ้าที่ราชบุรี
การตั้งศาลพระพรหมราชบุรี
รื้อถอนตั้งศาลราชบุรี
จัดพิธีบวงสรวงราชบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

                       ติดต่อปรึกษาเรา                   

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์
พิธีบวงสรวงราชบุรี
ตั้งศาลราชบุรี
ยกเสาเอกราชบุรี
วางศิลาฤกษ์ราชบุรี
สถานที่ตั้งทิศทางราชบุรี
วันและฤกษ์ตั้งราชบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลราชบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ

จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่


ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านคา
ตั้งศาลพระภูมิบ้านคา
ตั้งศาลพระภูมิบ้านบึง
ตั้งศาลพระภูมิหนองพันจันทร์

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอจอมบึง
ตั้งศาลพระภูมิจอมบึง
ตั้งศาลพระภูมิด่านทับตะโก
ตั้งศาลพระภูมิปากช่อง
ตั้งศาลพระภูมิรางบัว
ตั้งศาลพระภูมิเบิกไพร
ตั้งศาลพระภูมิแก้มอ้น

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอดำเนินสะดวก
ตั้งศาลพระภูมิขุนพิทักษ์
ตั้งศาลพระภูมิดอนกรวย
ตั้งศาลพระภูมิดอนคลัง
ตั้งศาลพระภูมิดอนไผ่
ตั้งศาลพระภูมิดำเนินสะดวก
ตั้งศาลพระภูมิตาหลวง
ตั้งศาลพระภูมิท่านัด
ตั้งศาลพระภูมิบัวงาม
ตั้งศาลพระภูมิบ้านไร่
ตั้งศาลพระภูมิประสาทสิทธิ์
ตั้งศาลพระภูมิศรีสุราษฎร์
ตั้งศาลพระภูมิสี่หมื่น
ตั้งศาลพระภูมิแพงพวย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางแพ
ตั้งศาลพระภูมิดอนคา
ตั้งศาลพระภูมิดอนใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิบางแพ
ตั้งศาลพระภูมิวังเย็น
ตั้งศาลพระภูมิวัดแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิหัวโพ
ตั้งศาลพระภูมิโพหัก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิกรับใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิคุ้งพยอม
ตั้งศาลพระภูมิดอนกระเบื้อง
ตั้งศาลพระภูมิท่าผา
ตั้งศาลพระภูมินครชุมน์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านม่วง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านโป่ง
ตั้งศาลพระภูมิปากแรต
ตั้งศาลพระภูมิลาดบัวขาว
ตั้งศาลพระภูมิสวนกล้วย
ตั้งศาลพระภูมิหนองกบ
ตั้งศาลพระภูมิหนองปลาหมอ
ตั้งศาลพระภูมิหนองอ้อ
ตั้งศาลพระภูมิเขาขลุง
ตั้งศาลพระภูมิเบิกไพร

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอปากท่อ
ตั้งศาลพระภูมิดอนทราย
ตั้งศาลพระภูมิทุ่งหลวง
ตั้งศาลพระภูมิบ่อกระดาน
ตั้งศาลพระภูมิปากท่อ
ตั้งศาลพระภูมิป่าไก่
ตั้งศาลพระภูมิยางหัก
ตั้งศาลพระภูมิวังมะนาว
ตั้งศาลพระภูมิวัดยางงาม
ตั้งศาลพระภูมิวันดาว
ตั้งศาลพระภูมิหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิห้วยยางโทน
ตั้งศาลพระภูมิอ่างหิน

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอวัดเพลง
ตั้งศาลพระภูมิจอมประทัด
ตั้งศาลพระภูมิวัดเพลง
ตั้งศาลพระภูมิเกาะศาลพระ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอสวนผึ้ง
ตั้งศาลพระภูมิตะนาวศรี
ตั้งศาลพระภูมิท่าเคย
ตั้งศาลพระภูมิป่าหวาย
ตั้งศาลพระภูมิสวนผึ้ง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิคุ้งกระถิน
ตั้งศาลพระภูมิคุ้งน้ำวน
ตั้งศาลพระภูมิคูบัว
ตั้งศาลพระภูมิดอนตะโก
ตั้งศาลพระภูมิดอนแร่
ตั้งศาลพระภูมิท่าราบ
ตั้งศาลพระภูมิน้ำพุ
ตั้งศาลพระภูมิบางป่า
ตั้งศาลพระภูมิบ้านไร่
ตั้งศาลพระภูมิพิกุลทอง
ตั้งศาลพระภูมิสามเรือน
ตั้งศาลพระภูมิหนองกลางนา
ตั้งศาลพระภูมิหน้าเมือง
ตั้งศาลพระภูมิหลุมดิน
ตั้งศาลพระภูมิหินกอง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยไผ่
ตั้งศาลพระภูมิอ่างทอง
ตั้งศาลพระภูมิเกาะพลับพลา
ตั้งศาลพระภูมิเขาแร้ง
ตั้งศาลพระภูมิเจดีย์หัก
ตั้งศาลพระภูมิโคกหม้อ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอโพธาราม
ตั้งศาลพระภูมิคลองข่อย
ตั้งศาลพระภูมิคลองตาคต
ตั้งศาลพระภูมิชำแระ
ตั้งศาลพระภูมิดอนกระเบื้อง
ตั้งศาลพระภูมิดอนทราย
ตั้งศาลพระภูมิท่าชุมพล
ตั้งศาลพระภูมิธรรมเสน
ตั้งศาลพระภูมินางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิบางโตนด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านฆ้อง
ตั้งศาลพระภูมิบ้านสิงห์
ตั้งศาลพระภูมิบ้านเลือก
ตั้งศาลพระภูมิสร้อยฟ้า
ตั้งศาลพระภูมิหนองกวาง
ตั้งศาลพระภูมิหนองโพ
ตั้งศาลพระภูมิเขาชะงุ้ม
ตั้งศาลพระภูมิเจ็ดเสมียน
ตั้งศาลพระภูมิเตาปูน
ตั้งศาลพระภูมิโพธาราม