ตั้งศาลถอนศาลราชบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์? สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี
รื้อถอนศาลราชบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ราชบุรี
ราชบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ราชบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ราชบุรี
พิธีบวงสรวงราชบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ราชบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ราชบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิราชบุรี
การถอนศาลพระภูมิราชบุรี
ราชบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ราชบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองราชบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิราชบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ราชบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิราชบุรี
พิธีบวงสรวงราชบุรี
ตั้งศาล
ราชบุรี
ยกเสาเอก
ราชบุรี
วางศิลาฤกษ์
ราชบุรี?
สถานที่ตั้งทิศทาง
ราชบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
ราชบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลราชบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ราชบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ราชบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลราชบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านคา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านคา
ตั้งศาลถอนศาลบ้านบึง
ตั้งศาลถอนศาลหนองพันจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอจอมบึง
ตั้งศาลถอนศาลจอมบึง
ตั้งศาลถอนศาลด่านทับตะโก
ตั้งศาลถอนศาลปากช่อง
ตั้งศาลถอนศาลรางบัว
ตั้งศาลถอนศาลเบิกไพร
ตั้งศาลถอนศาลแก้มอ้น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดำเนินสะดวก
ตั้งศาลถอนศาลขุนพิทักษ์
ตั้งศาลถอนศาลดอนกรวย
ตั้งศาลถอนศาลดอนคลัง
ตั้งศาลถอนศาลดอนไผ่
ตั้งศาลถอนศาลดำเนินสะดวก
ตั้งศาลถอนศาลตาหลวง
ตั้งศาลถอนศาลท่านัด
ตั้งศาลถอนศาลบัวงาม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไร่
ตั้งศาลถอนศาลประสาทสิทธิ์
ตั้งศาลถอนศาลศรีสุราษฎร์
ตั้งศาลถอนศาลสี่หมื่น
ตั้งศาลถอนศาลแพงพวย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางแพ
ตั้งศาลถอนศาลดอนคา
ตั้งศาลถอนศาลดอนใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบางแพ
ตั้งศาลถอนศาลวังเย็น
ตั้งศาลถอนศาลวัดแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลหัวโพ
ตั้งศาลถอนศาลโพหัก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลกรับใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งพยอม
ตั้งศาลถอนศาลดอนกระเบื้อง
ตั้งศาลถอนศาลท่าผา
ตั้งศาลถอนศาลนครชุมน์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านม่วง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลปากแรต
ตั้งศาลถอนศาลลาดบัวขาว
ตั้งศาลถอนศาลสวนกล้วย
ตั้งศาลถอนศาลหนองกบ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาหมอ
ตั้งศาลถอนศาลหนองอ้อ
ตั้งศาลถอนศาลเขาขลุง
ตั้งศาลถอนศาลเบิกไพร
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอปากท่อ
ตั้งศาลถอนศาลดอนทราย
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อกระดาน
ตั้งศาลถอนศาลปากท่อ
ตั้งศาลถอนศาลป่าไก่
ตั้งศาลถอนศาลยางหัก
ตั้งศาลถอนศาลวังมะนาว
ตั้งศาลถอนศาลวัดยางงาม
ตั้งศาลถอนศาลวันดาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลห้วยยางโทน
ตั้งศาลถอนศาลอ่างหิน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวัดเพลง
ตั้งศาลถอนศาลจอมประทัด
ตั้งศาลถอนศาลวัดเพลง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะศาลพระ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสวนผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลตะนาวศรี
ตั้งศาลถอนศาลท่าเคย
ตั้งศาลถอนศาลป่าหวาย
ตั้งศาลถอนศาลสวนผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งกระถิน
ตั้งศาลถอนศาลคุ้งน้ำวน
ตั้งศาลถอนศาลคูบัว
ตั้งศาลถอนศาลดอนตะโก
ตั้งศาลถอนศาลดอนแร่
ตั้งศาลถอนศาลท่าราบ
ตั้งศาลถอนศาลน้ำพุ
ตั้งศาลถอนศาลบางป่า
ตั้งศาลถอนศาลบ้านไร่
ตั้งศาลถอนศาลพิกุลทอง
ตั้งศาลถอนศาลสามเรือน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกลางนา
ตั้งศาลถอนศาลหน้าเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหลุมดิน
ตั้งศาลถอนศาลหินกอง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยไผ่
ตั้งศาลถอนศาลอ่างทอง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะพลับพลา
ตั้งศาลถอนศาลเขาแร้ง
ตั้งศาลถอนศาลเจดีย์หัก
ตั้งศาลถอนศาลโคกหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโพธาราม
ตั้งศาลถอนศาลคลองข่อย
ตั้งศาลถอนศาลคลองตาคต
ตั้งศาลถอนศาลชำแระ
ตั้งศาลถอนศาลดอนกระเบื้อง
ตั้งศาลถอนศาลดอนทราย
ตั้งศาลถอนศาลท่าชุมพล
ตั้งศาลถอนศาลธรรมเสน
ตั้งศาลถอนศาลนางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลบางโตนด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านฆ้อง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเลือก
ตั้งศาลถอนศาลสร้อยฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลหนองกวาง
ตั้งศาลถอนศาลหนองโพ
ตั้งศาลถอนศาลเขาชะงุ้ม
ตั้งศาลถอนศาลเจ็ดเสมียน
ตั้งศาลถอนศาลเตาปูน
ตั้งศาลถอนศาลโพธาราม