ตั้งศาลถอนศาลลพบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์ลพบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์ลพบุรี
รื้อถอนศาลลพบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ลพบุรี
ลพบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
ลพบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ลพบุรี
พิธีบวงสรวงลพบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์ลพบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

ลพบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิลพบุรี
การถอนศาลพระภูมิลพบุรี
ลพบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
ลพบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองลพบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิลพบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่ลพบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิลพบุรี
พิธีบวงสรวงลพบุรี
ตั้งศาล
ลพบุรี
ยกเสาเอก
ลพบุรี
วางศิลาฤกษ์
ลพบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
ลพบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
ลพบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลลพบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้ลพบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ลพบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ลพบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
ลพบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
ลพบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
ลพบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลลพบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอชัยบาดาล
ตั้งศาลถอนศาลชัยนารายณ์
ตั้งศาลถอนศาลชัยบาดาล
ตั้งศาลถอนศาลซับตะเคียน
ตั้งศาลถอนศาลท่าดินดำ
ตั้งศาลถอนศาลท่ามะนาว
ตั้งศาลถอนศาลนาโสม
ตั้งศาลถอนศาลนิคมลำนารายณ์
ตั้งศาลถอนศาลบัวชุม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่สามัคคี
ตั้งศาลถอนศาลมะกอกหวาน
ตั้งศาลถอนศาลม่วงค่อม
ตั้งศาลถอนศาลลำนารายณ์
ตั้งศาลถอนศาลศิลาทิพย์
ตั้งศาลถอนศาลหนองยายโต๊ะ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยหิน
ตั้งศาลถอนศาลเกาะรัง
ตั้งศาลถอนศาลเขาแหลม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าวุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลท่าวุ้ง
ตั้งศาลถอนศาลบางคู้
ตั้งศาลถอนศาลบางงา
ตั้งศาลถอนศาลบางลี่
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเบิก
ตั้งศาลถอนศาลมุจลินท์
ตั้งศาลถอนศาลลาดสาลี
ตั้งศาลถอนศาลหัวสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลเขาสมอคอน
ตั้งศาลถอนศาลโคกสลุด
ตั้งศาลถอนศาลโพตลาดแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าหลวง
ตั้งศาลถอนศาลซับจำปา
ตั้งศาลถอนศาลทะเลวังวัด
ตั้งศาลถอนศาลท่าหลวง
ตั้งศาลถอนศาลหนองผักแว่น
ตั้งศาลถอนศาลหัวลำ
ตั้งศาลถอนศาลแก่งผักกูด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านหมี่
ตั้งศาลถอนศาลชอนม่วง
ตั้งศาลถอนศาลดงพลับ
ตั้งศาลถอนศาลดอนดึง
ตั้งศาลถอนศาลบางกะพี้
ตั้งศาลถอนศาลบางขาม
ตั้งศาลถอนศาลบางพึ่ง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกล้วย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านชี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านทราย
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหมี่
ตั้งศาลถอนศาลพุคา
ตั้งศาลถอนศาลมหาสอน
ตั้งศาลถอนศาลสนามแจง
ตั้งศาลถอนศาลสายห้วยแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระเบียน
ตั้งศาลถอนศาลหนองทรายขาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองเต่า
ตั้งศาลถอนศาลหนองเมือง
ตั้งศาลถอนศาลหินปัก
ตั้งศาลถอนศาลเชียงงา
ตั้งศาลถอนศาลโพนทอง
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพัฒนานิคม
ตั้งศาลถอนศาลชอนน้อย
ตั้งศาลถอนศาลช่องสาริกา
ตั้งศาลถอนศาลดีลัง
ตั้งศาลถอนศาลน้ำสุด
ตั้งศาลถอนศาลพัฒนานิคม
ตั้งศาลถอนศาลมะนาวหวาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยขุนราม
ตั้งศาลถอนศาลโคกสลุง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอลำสนธิ
ตั้งศาลถอนศาลกุดตาเพชร
ตั้งศาลถอนศาลซับสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลลำสนธิ
ตั้งศาลถอนศาลหนองรี
ตั้งศาลถอนศาลเขาน้อย
ตั้งศาลถอนศาลเขารวก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสระโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลนิยมชัย
ตั้งศาลถอนศาลมหาโพธิ
ตั้งศาลถอนศาลสระโบสถ์
ตั้งศาลถอนศาลห้วยใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองม่วง
ตั้งศาลถอนศาลชอนสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลชอนสารเดช
ตั้งศาลถอนศาลดงดินแดง
ตั้งศาลถอนศาลบ่อทอง
ตั้งศาลถอนศาลยางโทน
ตั้งศาลถอนศาลหนองม่วง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลกกโก
ตั้งศาลถอนศาลงิ้วราย
ตั้งศาลถอนศาลดอนโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลตะลุง
ตั้งศาลถอนศาลถนนใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลทะเลชุบศร
ตั้งศาลถอนศาลท่าศาลา
ตั้งศาลถอนศาลท่าหิน
ตั้งศาลถอนศาลท่าแค
ตั้งศาลถอนศาลท้ายตลาด
ตั้งศาลถอนศาลนิคมสร้างตนเอง
ตั้งศาลถอนศาลบางขันหมาก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านข่อย
ตั้งศาลถอนศาลป่าตาล
ตั้งศาลถอนศาลพรหมมาสตร์
ตั้งศาลถอนศาลสี่คลอง
ตั้งศาลถอนศาลเขาพระงาม
ตั้งศาลถอนศาลเขาสามยอด
ตั้งศาลถอนศาลโก่งธนู
ตั้งศาลถอนศาลโคกกระเทียม
ตั้งศาลถอนศาลโคกตูม
ตั้งศาลถอนศาลโคกลำพาน
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ตรุ
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์เก้าต้น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโคกสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลคลองเกตุ
ตั้งศาลถอนศาลดงมะรุม
ตั้งศาลถอนศาลถลุงเหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลวังขอนขว้าง
ตั้งศาลถอนศาลวังจั่น
ตั้งศาลถอนศาลวังเพลิง
ตั้งศาลถอนศาลสะแกราบ
ตั้งศาลถอนศาลหนองแขม
ตั้งศาลถอนศาลหลุมข้าว
ตั้งศาลถอนศาลห้วยโป่ง
ตั้งศาลถอนศาลเกาะแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลเพนียด
ตั้งศาลถอนศาลโคกสำโรง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโคกเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลยางราก
ตั้งศาลถอนศาลวังทอง
ตั้งศาลถอนศาลหนองมะค่า
ตั้งศาลถอนศาลโคกเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลโคกแสมสาร