ตั้งศาลถอนศาลสมุทรปราการ

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรปราการ ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์สมุทรปราการ
รื้อถอนศาลสมุทรปราการ
ตั้งศาลเจ้าที่สมุทรปราการ
สมุทรปราการชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
สมุทรปราการชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สมุทรปราการ
พิธีบวงสรวงสมุทรปราการ


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรปราการ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

สมุทรปราการรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิสมุทรปราการ
การถอนศาลพระภูมิสมุทรปราการ
สมุทรปราการถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
สมุทรปราการรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองสมุทรปราการ
รื้อถอนศาลพระภูมิสมุทรปราการ
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่สมุทรปราการ
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิสมุทรปราการ
พิธีบวงสรวงสมุทรปราการ
ตั้งศาล
สมุทรปราการ
ยกเสาเอก
สมุทรปราการ
วางศิลาฤกษ์
สมุทรปราการ
สถานที่ตั้งทิศทาง
สมุทรปราการ
วันและฤกษ์ตั้ง
สมุทรปราการ

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสมุทรปราการ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้สมุทรปราการปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรปราการปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรปราการปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรปราการปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
สมุทรปราการปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
สมุทรปราการปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลสมุทรปราการ

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางบ่อ
ตั้งศาลถอนศาลคลองด่าน
ตั้งศาลถอนศาลคลองนิยมยาตรา
ตั้งศาลถอนศาลคลองสวน
ตั้งศาลถอนศาลบางบ่อ
ตั้งศาลถอนศาลบางพลีน้อย
ตั้งศาลถอนศาลบางเพรียง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านระกาศ
ตั้งศาลถอนศาลเปร็ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางพลี
ตั้งศาลถอนศาลบางปลา
ตั้งศาลถอนศาลบางพลีใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลบางโฉลง
ตั้งศาลถอนศาลราชาเทวะ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปรือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางเสาธง
ตั้งศาลถอนศาลบางเสาธง
ตั้งศาลถอนศาลศรีษะจรเข้น้อย
ตั้งศาลถอนศาลศรีษะจรเข้ใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระประแดง
ตั้งศาลถอนศาลตลาด
ตั้งศาลถอนศาลทรงคนอง
ตั้งศาลถอนศาลบางกระสอบ
ตั้งศาลถอนศาลบางกอบัว
ตั้งศาลถอนศาลบางกะเจ้า
ตั้งศาลถอนศาลบางครุ
ตั้งศาลถอนศาลบางจาก
ตั้งศาลถอนศาลบางน้ำผึ้ง
ตั้งศาลถอนศาลบางพึ่ง
ตั้งศาลถอนศาลบางยอ
ตั้งศาลถอนศาลบางหัวเสือ
ตั้งศาลถอนศาลลัดหลวง
ตั้งศาลถอนศาลสำโรงใต้
เมืองพระประแดง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระสมุทรเจดีย์
ตั้งศาลถอนศาลนาเกลือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านคลองสวน
ตั้งศาลถอนศาลปากคลองบางปลากด
ตั้งศาลถอนศาลแหลมฟ้าผ่า
ตั้งศาลถอนศาลในคลองบางปลากด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลท้ายบ้าน
ตั้งศาลถอนศาลท้ายบ้านใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบางด้วน
ตั้งศาลถอนศาลบางปูใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบางเมือง
ตั้งศาลถอนศาลบางโปรง
ตั้งศาลถอนศาลสำโรงเหนือ
ตั้งศาลถอนศาลเทพารักษ์
ตั้งศาลถอนศาลแพรกษา
ตั้งศาลถอนศาลแพรกษาใหม่
ตั้งศาลถอนศาลบางปู
ตั้งศาลถอนศาลบางเมือง
ตั้งศาลถอนศาลนครสมุทรปราการ