ตั้งศาลถอนศาลสมุทรสงคราม โทร 064-0639845 รับจัดพิธีพราหมณ์ ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ศาลเจ้าที่

รับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรสงคราม
การตั้งศาลพระภูมิสมุทรสงคราม
การตั้งศาลตายายสมุทรสงคราม
การตั้งศาลเจ้าที่สมุทรสงคราม
การตั้งศาลพระพรหมสมุทรสงคราม
รื้อถอนตั้งศาลสมุทรสงคราม
จัดพิธีบวงสรวงสมุทรสงคราม

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

                       ติดต่อปรึกษาเรา                   

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรสงคราม รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์
พิธีบวงสรวงสมุทรสงคราม
ตั้งศาลสมุทรสงคราม
ยกเสาเอกสมุทรสงคราม
วางศิลาฤกษ์สมุทรสงคราม‎
สถานที่ตั้งทิศทางสมุทรสงคราม
วันและฤกษ์ตั้งสมุทรสงคราม

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสมุทรสงคราม ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ

จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่


ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบางคนที
ตั้งศาลพระภูมิกระดังงา
ตั้งศาลพระภูมิจอมปลวก
ตั้งศาลพระภูมิดอนมะโนรา
ตั้งศาลพระภูมิบางกระบือ
ตั้งศาลพระภูมิบางกุ้ง
ตั้งศาลพระภูมิบางคนที
ตั้งศาลพระภูมิบางนกแขวก
ตั้งศาลพระภูมิบางพรม
ตั้งศาลพระภูมิบางยี่รงค์
ตั้งศาลพระภูมิบางสะแก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านปราโมทย์
ตั้งศาลพระภูมิยายแพง
ตั้งศาลพระภูมิโรงหีบ

ตั้งศาลพระภูมิอำเภออัมพวา
ตั้งศาลพระภูมิท่าคา
ตั้งศาลพระภูมิบางช้าง
ตั้งศาลพระภูมิบางนางลี่
ตั้งศาลพระภูมิบางแค
ตั้งศาลพระภูมิปลายโพงพาง
ตั้งศาลพระภูมิยี่สาร
ตั้งศาลพระภูมิวัดประดู่
ตั้งศาลพระภูมิสวนหลวง
ตั้งศาลพระภูมิอัมพวา
ตั้งศาลพระภูมิเหมืองใหม่
ตั้งศาลพระภูมิแควอ้อม
ตั้งศาลพระภูมิแพรกหนามแดง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิคลองเขิน
ตั้งศาลพระภูมิคลองโคน
ตั้งศาลพระภูมิท้ายหาด
ตั้งศาลพระภูมินางตะเคียน
ตั้งศาลพระภูมิบางขันแตก
ตั้งศาลพระภูมิบางจะเกร็ง
ตั้งศาลพระภูมิบางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิบ้านปรก
ตั้งศาลพระภูมิลาดใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิแม่กลอง
ตั้งศาลพระภูมิแหลมใหญ่