ตั้งศาลถอนศาลสมุทรสาคร

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรสาคร ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์สมุทรสาคร
รื้อถอนศาลสมุทรสาคร
ตั้งศาลเจ้าที่สมุทรสาคร
สมุทรสาครชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
สมุทรสาครชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สมุทรสาคร
พิธีบวงสรวงสมุทรสาคร


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สมุทรสาคร รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

สมุทรสาครรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิสมุทรสาคร
การถอนศาลพระภูมิสมุทรสาคร
สมุทรสาครถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
สมุทรสาครรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองสมุทรสาคร
รื้อถอนศาลพระภูมิสมุทรสาคร
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่สมุทรสาคร
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิสมุทรสาคร
พิธีบวงสรวงสมุทรสาคร
ตั้งศาล
สมุทรสาคร
ยกเสาเอก
สมุทรสาคร
วางศิลาฤกษ์
สมุทรสาคร
สถานที่ตั้งทิศทาง
สมุทรสาคร
วันและฤกษ์ตั้ง
สมุทรสาคร

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสมุทรสาคร ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้สมุทรสาครปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรสาครปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรสาครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สมุทรสาครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
สมุทรสาครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
สมุทรสาครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลสมุทรสาคร

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอกระทุ่มแบน
ตั้งศาลถอนศาลคลองมะเดื่อ
ตั้งศาลถอนศาลดอนไก่ดี
ตั้งศาลถอนศาลตลาดกระทุ่มแบน
ตั้งศาลถอนศาลท่าเสา
ตั้งศาลถอนศาลท่าไม้
ตั้งศาลถอนศาลบางยาง
ตั้งศาลถอนศาลสวนหลวง
ตั้งศาลถอนศาลหนองนกไข่
ตั้งศาลถอนศาลอ้อมน้อย
ตั้งศาลถอนศาลแคราย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านแพ้ว
ตั้งศาลถอนศาลคลองตัน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแพ้ว
ตั้งศาลถอนศาลยกกระบัตร
ตั้งศาลถอนศาลสวนส้ม
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลหนองสองห้อง
ตั้งศาลถอนศาลหลักสอง
ตั้งศาลถอนศาลหลักสาม
ตั้งศาลถอนศาลอำแพง
ตั้งศาลถอนศาลเกษตรพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลเจ็ดริ้ว
ตั้งศาลถอนศาลโรงเข้
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลกาหลง
ตั้งศาลถอนศาลคอกกระบือ
ตั้งศาลถอนศาลชัยมงคล
ตั้งศาลถอนศาลท่าจีน
ตั้งศาลถอนศาลท่าฉลอม
ตั้งศาลถอนศาลท่าทราย
ตั้งศาลถอนศาลนาดี
ตั้งศาลถอนศาลนาโคก
ตั้งศาลถอนศาลบางกระเจ้า
ตั้งศาลถอนศาลบางน้ำจืด
ตั้งศาลถอนศาลบางหญ้าแพรก
ตั้งศาลถอนศาลบางโทรัด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านบ่อ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านเกาะ
ตั้งศาลถอนศาลพันท้ายนรสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลมหาชัย
ตั้งศาลถอนศาลโกรกกราก
ตั้งศาลถอนศาลโคกขาม