ตั้งศาลถอนศาลสระบุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์สระบุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์สระบุรี
รื้อถอนศาลสระบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่สระบุรี
สระบุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
สระบุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สระบุรี
พิธีบวงสรวงสระบุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สระบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

สระบุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิสระบุรี
การถอนศาลพระภูมิสระบุรี
สระบุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
สระบุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองสระบุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิสระบุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่สระบุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิสระบุรี
พิธีบวงสรวงสระบุรี
ตั้งศาล
สระบุรี
ยกเสาเอก
สระบุรี
วางศิลาฤกษ์
สระบุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
สระบุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
สระบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสระบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้สระบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สระบุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สระบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สระบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
สระบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
สระบุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลสระบุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอดอนพุด
ตั้งศาลถอนศาลดงตะงาว
ตั้งศาลถอนศาลดอนพุด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหลวง
ตั้งศาลถอนศาลไผ่หลิ่ว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบ้านหมอ
ตั้งศาลถอนศาลตลาดน้อย
ตั้งศาลถอนศาลบางโขมด
ตั้งศาลถอนศาลบ้านครัว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหมอ
ตั้งศาลถอนศาลสร่างโศก
ตั้งศาลถอนศาลหนองบัว
ตั้งศาลถอนศาลหรเทพ
ตั้งศาลถอนศาลโคกใหญ่
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ขวาง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพระพุทธบาท
ตั้งศาลถอนศาลขุนโขลน
ตั้งศาลถอนศาลธารเกษม
ตั้งศาลถอนศาลนายาว
ตั้งศาลถอนศาลพระพุทธบาท
ตั้งศาลถอนศาลพุกร่าง
ตั้งศาลถอนศาลพุคำจาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองแก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยป่าหวาย
ตั้งศาลถอนศาลเขาวง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอมวกเหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลซับสนุ่น
ตั้งศาลถอนศาลมวกเหล็ก
ตั้งศาลถอนศาลมิตรภาพ
ตั้งศาลถอนศาลลำพญากลาง
ตั้งศาลถอนศาลลำสมพุง
ตั้งศาลถอนศาลหนองย่างเสือ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังม่วง
ตั้งศาลถอนศาลคำพราน
ตั้งศาลถอนศาลวังม่วง
ตั้งศาลถอนศาลแสลงพัน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวิหารแดง
ตั้งศาลถอนศาลคลองเรือ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านลำ
ตั้งศาลถอนศาลวิหารแดง
ตั้งศาลถอนศาลหนองสรวง
ตั้งศาลถอนศาลหนองหมู
ตั้งศาลถอนศาลเจริญธรรม
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองแค
ตั้งศาลถอนศาลกุ่มหัก
ตั้งศาลถอนศาลคชสิทธิ์
ตั้งศาลถอนศาลบัวลอย
ตั้งศาลถอนศาลหนองจรเข้
ตั้งศาลถอนศาลหนองจิก
ตั้งศาลถอนศาลหนองนาก
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาหมอ
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลิง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแขม
ตั้งศาลถอนศาลหนองแค
ตั้งศาลถอนศาลหนองโรง
ตั้งศาลถอนศาลหนองไข่น้ำ
ตั้งศาลถอนศาลห้วยขมิ้น
ตั้งศาลถอนศาลห้วยทราย
ตั้งศาลถอนศาลโคกตูม
ตั้งศาลถอนศาลโคกแย้
ตั้งศาลถอนศาลโพนทอง
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ต่ำ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองแซง
ตั้งศาลถอนศาลม่วงหวาน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกบ
ตั้งศาลถอนศาลหนองควายโซ
ตั้งศาลถอนศาลหนองสีดา
ตั้งศาลถอนศาลหนองหัวโพ
ตั้งศาลถอนศาลหนองแซง
ตั้งศาลถอนศาลเขาดิน
ตั้งศาลถอนศาลโคกสะอาด
ตั้งศาลถอนศาลไก่เส่า
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอหนองโดน
ตั้งศาลถอนศาลดอนทอง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านกลับ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านโปร่ง
ตั้งศาลถอนศาลหนองโดน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแก้ง
ตั้งศาลถอนศาลผึ้งรวง
ตั้งศาลถอนศาลพุแค
ตั้งศาลถอนศาลหน้าพระลาน
ตั้งศาลถอนศาลห้วยบง
ตั้งศาลถอนศาลเขาดินพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลกุดนกเปล้า
ตั้งศาลถอนศาลดาวเรือง
ตั้งศาลถอนศาลตลิ่งชัน
ตั้งศาลถอนศาลตะกุด
ตั้งศาลถอนศาลนาโฉง
ตั้งศาลถอนศาลปากข้าวสาร
ตั้งศาลถอนศาลปากเพรียว
ตั้งศาลถอนศาลหนองปลาไหล
ตั้งศาลถอนศาลหนองยาว
ตั้งศาลถอนศาลหนองโน
ตั้งศาลถอนศาลโคกสว่าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเสาไห้
ตั้งศาลถอนศาลงิ้วงาม
ตั้งศาลถอนศาลต้นตาล
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านยาง
ตั้งศาลถอนศาลพระยาทด
ตั้งศาลถอนศาลม่วงงาม
ตั้งศาลถอนศาลศาลารีไทย
ตั้งศาลถอนศาลสวนดอกไม้
ตั้งศาลถอนศาลหัวปลวก
ตั้งศาลถอนศาลเมืองเก่า
ตั้งศาลถอนศาลเริงราง
ตั้งศาลถอนศาลเสาไห้
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแก่งคอย
ตั้งศาลถอนศาลชะอม
ตั้งศาลถอนศาลชำผักแพว
ตั้งศาลถอนศาลตาลเดี่ยว
ตั้งศาลถอนศาลทับกวาง
ตั้งศาลถอนศาลท่าคล้อ
ตั้งศาลถอนศาลท่าตูม
ตั้งศาลถอนศาลท่ามะปราง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านป่า
ตั้งศาลถอนศาลสองคอน
ตั้งศาลถอนศาลหินซ้อน
ตั้งศาลถอนศาลห้วยแห้ง
ตั้งศาลถอนศาลเตาปูน
ตั้งศาลถอนศาลแก่งคอย