ตั้งศาลถอนศาลสระแก้ว

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์? สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว
รื้อถอนศาลสระแก้ว
ตั้งศาลเจ้าที่สระแก้ว
สระแก้วชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
สระแก้วชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สระแก้ว
พิธีบวงสรวงสระแก้ว


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สระแก้ว รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

สระแก้วรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิสระแก้ว
การถอนศาลพระภูมิสระแก้ว
สระแก้วถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
สระแก้วรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองสระแก้ว
รื้อถอนศาลพระภูมิสระแก้ว
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่สระแก้ว
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิสระแก้ว
พิธีบวงสรวงสระแก้ว
ตั้งศาล
สระแก้ว
ยกเสาเอก
สระแก้ว
วางศิลาฤกษ์
สระแก้ว?
สถานที่ตั้งทิศทาง
สระแก้ว
วันและฤกษ์ตั้ง
สระแก้ว

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสระแก้ว ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้สระแก้วปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สระแก้วปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สระแก้วปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สระแก้วปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
สระแก้วปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
สระแก้วปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลสระแก้ว

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลวังทอง
ตั้งศาลถอนศาลวังสมบูรณ์
ตั้งศาลถอนศาลวังใหม่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโคกสูง
ตั้งศาลถอนศาลหนองม่วง
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวง
ตั้งศาลถอนศาลโคกสูง
ตั้งศาลถอนศาลโนนหมากมุ่น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอคลองหาด
ตั้งศาลถอนศาลคลองหาด
ตั้งศาลถอนศาลคลองไก่เถื่อน
ตั้งศาลถอนศาลซับมะกรูด
ตั้งศาลถอนศาลเบญจขร
ตั้งศาลถอนศาลไทยอุดม
ตั้งศาลถอนศาลไทรทอง
ตั้งศาลถอนศาลไทรเดี่ยว
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอตาพระยา
ตั้งศาลถอนศาลตาพระยา
ตั้งศาลถอนศาลทัพราช
ตั้งศาลถอนศาลทัพเสด็จ
ตั้งศาลถอนศาลทัพไทย
ตั้งศาลถอนศาลโคคลาน
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวังน้ำเย็น
ตั้งศาลถอนศาลคลองหินปูน
ตั้งศาลถอนศาลตาหลังใน
ตั้งศาลถอนศาลทุ่งมหาเจริญ
ตั้งศาลถอนศาลวังน้ำเย็น
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวัฒนานคร
ตั้งศาลถอนศาลช่องกุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลท่าเกวียน
ตั้งศาลถอนศาลผักขะ
ตั้งศาลถอนศาลวัฒนานคร
ตั้งศาลถอนศาลหนองตะเคียนบอน
ตั้งศาลถอนศาลหนองน้ำใส
ตั้งศาลถอนศาลหนองหมากฝ้าย
ตั้งศาลถอนศาลหนองแวง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยโจด
ตั้งศาลถอนศาลแซร์ออ
ตั้งศาลถอนศาลโนนหมากเค็ง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภออรัญประเทศ
ตั้งศาลถอนศาลคลองทับจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลคลองน้ำใส
ตั้งศาลถอนศาลทับพริก
ตั้งศาลถอนศาลท่าข้าม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านด่าน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านใหม่หนองไทร
ตั้งศาลถอนศาลป่าไร่
ตั้งศาลถอนศาลผ่านศึก
ตั้งศาลถอนศาลฟากห้วย
ตั้งศาลถอนศาลหนองสังข์
ตั้งศาลถอนศาลหันทราย
ตั้งศาลถอนศาลอรัญประเทศ
ตั้งศาลถอนศาลเมืองไผ่
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเขาฉกรรจ์
ตั้งศาลถอนศาลพระเพลิง
ตั้งศาลถอนศาลหนองหว้า
ตั้งศาลถอนศาลเขาฉกรรจ์
ตั้งศาลถอนศาลเขาสามสิบ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลท่าเกษม
ตั้งศาลถอนศาลท่าแยก
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแก้ง
ตั้งศาลถอนศาลศาลาลำดวน
ตั้งศาลถอนศาลสระขวัญ
ตั้งศาลถอนศาลสระแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลหนองบอน
ตั้งศาลถอนศาลโคกปี่ฆ้อง