ตั้งศาลถอนศาลสิงห์บุรี

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์สิงห์บุรี ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์สิงห์บุรี
รื้อถอนศาลสิงห์บุรี
ตั้งศาลเจ้าที่สิงห์บุรี
สิงห์บุรีชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
สิงห์บุรีชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์สิงห์บุรี
พิธีบวงสรวงสิงห์บุรี


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์สิงห์บุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

สิงห์บุรีรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิสิงห์บุรี
การถอนศาลพระภูมิสิงห์บุรี
สิงห์บุรีถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
สิงห์บุรีรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองสิงห์บุรี
รื้อถอนศาลพระภูมิสิงห์บุรี
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่สิงห์บุรี
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิสิงห์บุรี
พิธีบวงสรวงสิงห์บุรี
ตั้งศาล
สิงห์บุรี
ยกเสาเอก
สิงห์บุรี
วางศิลาฤกษ์
สิงห์บุรี
สถานที่ตั้งทิศทาง
สิงห์บุรี
วันและฤกษ์ตั้ง
สิงห์บุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลสิงห์บุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้สิงห์บุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สิงห์บุรีปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สิงห์บุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
สิงห์บุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
สิงห์บุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
สิงห์บุรีปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลสิงห์บุรี

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอค่ายบางระจัน
ตั้งศาลถอนศาลคอทราย
ตั้งศาลถอนศาลท่าข้าม
ตั้งศาลถอนศาลบางระจัน
ตั้งศาลถอนศาลหนองกระทุ่ม
ตั้งศาลถอนศาลโพทะเล
ตั้งศาลถอนศาลโพสังโฆ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลถอนสมอ
ตั้งศาลถอนศาลพิกุลทอง
ตั้งศาลถอนศาลวิหารขาว
ตั้งศาลถอนศาลโพประจักษ์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอบางระจัน
ตั้งศาลถอนศาลบ้านจ่า
ตั้งศาลถอนศาลพักทัน
ตั้งศาลถอนศาลสระแจง
ตั้งศาลถอนศาลสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลเชิงกลัด
ตั้งศาลถอนศาลแม่ลา
ตั้งศาลถอนศาลโพชนไก่
ตั้งศาลถอนศาลไม้ดัด
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอพรหมบุรี
ตั้งศาลถอนศาลบางน้ำเชี่ยว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแป้ง
ตั้งศาลถอนศาลพรหมบุรี
ตั้งศาลถอนศาลพระงาม
ตั้งศาลถอนศาลหัวป่า
ตั้งศาลถอนศาลโรงช้าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภออินทร์บุรี
ตั้งศาลถอนศาลงิ้วราย
ตั้งศาลถอนศาลชีน้ำร้าย
ตั้งศาลถอนศาลทองเอน
ตั้งศาลถอนศาลทับยา
ตั้งศาลถอนศาลท่างาม
ตั้งศาลถอนศาลน้ำตาล
ตั้งศาลถอนศาลประศุก
ตั้งศาลถอนศาลห้วยชัน
ตั้งศาลถอนศาลอินทร์บุรี
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ชัย
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลจักรสีห์
ตั้งศาลถอนศาลต้นโพธิ์
ตั้งศาลถอนศาลบางกระบือ
ตั้งศาลถอนศาลบางพุทรา
ตั้งศาลถอนศาลบางมัญ
ตั้งศาลถอนศาลม่วงหมู่
ตั้งศาลถอนศาลหัวไผ่
ตั้งศาลถอนศาลโพกรวม