ตั้งศาลถอนศาลอ่างทอง

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง
รื้อถอนศาลอ่างทอง
ตั้งศาลเจ้าที่อ่างทอง
อ่างทองชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
อ่างทองชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อ่างทอง
พิธีบวงสรวงอ่างทอง


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์อ่างทอง รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

อ่างทองรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิอ่างทอง
การถอนศาลพระภูมิอ่างทอง
อ่างทองถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
อ่างทองรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองอ่างทอง
รื้อถอนศาลพระภูมิอ่างทอง
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่อ่างทอง
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิอ่างทอง
พิธีบวงสรวงอ่างทอง
ตั้งศาล
อ่างทอง
ยกเสาเอก
อ่างทอง
วางศิลาฤกษ์
อ่างทอง
สถานที่ตั้งทิศทาง
อ่างทอง
วันและฤกษ์ตั้ง
อ่างทอง

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลอ่างทอง ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้อ่างทองปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อ่างทองปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อ่างทองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
อ่างทองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
อ่างทองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
อ่างทองปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลอ่างทอง

ตั้งศาลถอนศาลอำเภอป่าโมก
ตั้งศาลถอนศาลนรสิงห์
ตั้งศาลถอนศาลบางปลากด
ตั้งศาลถอนศาลบางเสด็จ
ตั้งศาลถอนศาลป่าโมก
ตั้งศาลถอนศาลสายทอง
ตั้งศาลถอนศาลเอกราช
ตั้งศาลถอนศาลโผงเผง
ตั้งศาลถอนศาลโรงช้าง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอวิเศษไชยชาญ
ตั้งศาลถอนศาลคลองขนาก
ตั้งศาลถอนศาลตลาดใหม่
ตั้งศาลถอนศาลท่าช้าง
ตั้งศาลถอนศาลบางจัก
ตั้งศาลถอนศาลม่วงเตี้ย
ตั้งศาลถอนศาลยี่ล้น
ตั้งศาลถอนศาลศาลเจ้าโรงทอง
ตั้งศาลถอนศาลสาวร้องไห้
ตั้งศาลถอนศาลสี่ร้อย
ตั้งศาลถอนศาลหลักแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลหัวตะพาน
ตั้งศาลถอนศาลห้วยคันแหลน
ตั้งศาลถอนศาลไผ่จำศีล
ตั้งศาลถอนศาลไผ่ดำพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลไผ่วง
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอสามโก้
ตั้งศาลถอนศาลมงคลธรรมนิมิต
ตั้งศาลถอนศาลราษฎรพัฒนา
ตั้งศาลถอนศาลสามโก้
ตั้งศาลถอนศาลอบทม
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์ม่วงพันธ์
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอเมือง
ตั้งศาลถอนศาลคลองวัว
ตั้งศาลถอนศาลจำปาหล่อ
ตั้งศาลถอนศาลตลาดกรวด
ตั้งศาลถอนศาลตลาดหลวง
ตั้งศาลถอนศาลบางแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลบ้านรี
ตั้งศาลถอนศาลบ้านอิฐ
ตั้งศาลถอนศาลบ้านแห
ตั้งศาลถอนศาลป่างิ้ว
ตั้งศาลถอนศาลมหาดไทย
ตั้งศาลถอนศาลย่านซื่อ
ตั้งศาลถอนศาลศาลาแดง
ตั้งศาลถอนศาลหัวไผ่
ตั้งศาลถอนศาลโพสะ
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอแสวงหา
ตั้งศาลถอนศาลจำลอง
ตั้งศาลถอนศาลบ้านพราน
ตั้งศาลถอนศาลวังน้ำเย็น
ตั้งศาลถอนศาลศรีพราน
ตั้งศาลถอนศาลสีบัวทอง
ตั้งศาลถอนศาลห้วยไผ่
ตั้งศาลถอนศาลแสวงหา
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอโพธิ์ทอง
ตั้งศาลถอนศาลคำหยาด
ตั้งศาลถอนศาลทางพระ
ตั้งศาลถอนศาลบางพลับ
ตั้งศาลถอนศาลบางระกำ
ตั้งศาลถอนศาลบางเจ้าฉ่า
ตั้งศาลถอนศาลบ่อแร่
ตั้งศาลถอนศาลยางซ้าย
ตั้งศาลถอนศาลรำมะสัก
ตั้งศาลถอนศาลสามง่าม
ตั้งศาลถอนศาลหนองแม่ไก่
ตั้งศาลถอนศาลองครักษ์
ตั้งศาลถอนศาลอินทประมูล
ตั้งศาลถอนศาลอ่างแก้ว
ตั้งศาลถอนศาลโคกพุทรา
ตั้งศาลถอนศาลโพธิ์รังนก
ตั้งศาลถอนศาลอำเภอไชโย
ตั้งศาลถอนศาลจรเข้ร้อง
ตั้งศาลถอนศาลชะไว
ตั้งศาลถอนศาลชัยฤทธิ์
ตั้งศาลถอนศาลตรีณรงค์
ตั้งศาลถอนศาลราชสถิตย์
ตั้งศาลถอนศาลหลักฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลเทวราช
ตั้งศาลถอนศาลไชยภูมิ
ตั้งศาลถอนศาลไชโย