ตั้งศาลถอนศาลเขตพระนคร

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์เขตพระนคร ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์เขตพระนคร
รื้อถอนศาลเขตพระนคร
ตั้งศาลเจ้าที่เขตพระนคร
เขตพระนครชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
เขตพระนครชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตพระนคร
พิธีบวงสรวงเขตพระนคร


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์เขตพระนคร รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

เขตพระนครรับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิเขตพระนคร
การถอนศาลพระภูมิเขตพระนคร
เขตพระนครถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
เขตพระนครรื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองเขตพระนคร
รื้อถอนศาลพระภูมิเขตพระนคร
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่เขตพระนคร
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิเขตพระนคร
พิธีบวงสรวงเขตพระนคร
ตั้งศาล
เขตพระนคร
ยกเสาเอก
เขตพระนคร
วางศิลาฤกษ์
เขตพระนคร
สถานที่ตั้งทิศทาง
เขตพระนคร
วันและฤกษ์ตั้ง
เขตพระนคร

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเขตพระนคร ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้เขตพระนครปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เขตพระนครปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เขตพระนครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เขตพระนครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
เขตพระนครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
เขตพระนครปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลเขตพระนคร

ตั้งศาลถอนศาลพระบรมมหาราชวัง
ตั้งศาลถอนศาลวังบูรพาภิรมย์
ตั้งศาลถอนศาลวัดราชบพิธ
ตั้งศาลถอนศาลสำราญราษฎร์
ตั้งศาลถอนศาลศาลเจ้าพ่อเสือ
ตั้งศาลถอนศาลเสาชิงช้า
ตั้งศาลถอนศาลบวรนิเวศ
ตั้งศาลถอนศาลตลาดยอด
ตั้งศาลถอนศาลชนะสงคราม
ตั้งศาลถอนศาลบ้านพานถม
ตั้งศาลถอนศาลบางขุนพรหม
ตั้งศาลถอนศาลวัดสามพระยา
ตั้งศาลถอนศาลถนนกรุงเกษม
ตั้งศาลถอนศาลถนนข้าวสาร
ตั้งศาลถอนศาลถนนจักรเพชร
ตั้งศาลถอนศาลถนนเจ้าฟ้า
ตั้งศาลถอนศาลถนนเจริญกรุง
ตั้งศาลถอนศาลถนนดินสอ
ตั้งศาลถอนศาลถนนตรีเพชร
ตั้งศาลถอนศาลถนนตานี
ตั้งศาลถอนศาลถนนตะนาว
ตั้งศาลถอนศาลถนนตีทอง
ตั้งศาลถอนศาลถนนบ้านหม้อ
ตั้งศาลถอนศาลถนนบำรุงเมือง
ตั้งศาลถอนศาลถนนประชาธิปไตย
ตั้งศาลถอนศาลถนนพระพิทักษ์
ตั้งศาลถอนศาลถนนพระจันทร์
ตั้งศาลถอนศาลถนนพระพิพิธ
ตั้งศาลถอนศาลถนนพระสุเมรุ
ตั้งศาลถอนศาลถนนพระอาทิตย์
ตั้งศาลถอนศาลถนนพาหุรัด
ตั้งศาลถอนศาลถนนเฟื่องนคร
ตั้งศาลถอนศาลถนนมหรรณพ
ตั้งศาลถอนศาลถนนมหาไชย
ตั้งศาลถอนศาลถนนมหาราช
ตั้งศาลถอนศาลถนนราชินี
ตั้งศาลถอนศาลถนนราชดำเนินใน ราชดำเนินกลาง และราชดำเนินนอก
ตั้งศาลถอนศาลถนนวิสุทธิกษัตริย์
ตั้งศาลถอนศาลถนนศิริพงษ์
ตั้งศาลถอนศาลถนนสนามไชย
ตั้งศาลถอนศาลถนนสิบสามห้าง
ตั้งศาลถอนศาลถนนสามเสน
ตั้งศาลถอนศาลถนนหน้าพระธาตุ
ตั้งศาลถอนศาลถนนหน้าพระลาน
ตั้งศาลถอนศาลถนนหลวง
ตั้งศาลถอนศาลถนนอุณากรรณ
ตั้งศาลถอนศาลถนนอัษฎางค์
ตั้งศาลถอนศาลถนนบูรพา