ตั้งศาลถอนศาลเขตหลักสี่

พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ถอนศาล ยกเสาเอก
รับจัดพิธีพราหมณ์เขตหลักสี่ ศาลพระพรหม พิธีบวงสรวง ตั้งศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ สถานที่ตั้ง ทิศทาง วันและฤกษ์ตั้ง รับจัดพิธีบวงสรวง ตั้งศาล เสาหลัก ถอนศาล บูรณะศาล พร้อมจัดเตรียมเครื่องถวายสำหรับทำพิธี ลูกค้ามั่นใจได้ว่าถูกต้องตามหลักพิธีการ จัดพิธีพราหมณ์เขตหลักสี่
รื้อถอนศาลเขตหลักสี่
ตั้งศาลเจ้าที่เขตหลักสี่
เขตหลักสี่ชุดลงเสาเอกซื้อที่ไหน
เขตหลักสี่ชุดตั้งเสาเอกมีอะไรบ้าง
รับจัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตหลักสี่
พิธีบวงสรวงเขตหลักสี่


บริการรับจัดพิธีพราหมณ์เขตหลักสี่ รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์

เขตหลักสี่รับถอนศาลพระภูมิราคา
สวดถอนศาลพระภูมิเขตหลักสี่
การถอนศาลพระภูมิเขตหลักสี่
เขตหลักสี่ถอนศาลพระภูมิวันไหนดี
เขตหลักสี่รื้อถอนศาลพระภูมิราคา
ย้ายศาลเจ้าที่เองเขตหลักสี่
รื้อถอนศาลพระภูมิเขตหลักสี่
วิธีถอนศาลพระภูมิเจ้าที่เขตหลักสี่
ฤกษ์ถอนศาลพระภูมิเขตหลักสี่
พิธีบวงสรวงเขตหลักสี่
ตั้งศาล
เขตหลักสี่
ยกเสาเอก
เขตหลักสี่
วางศิลาฤกษ์
เขตหลักสี่
สถานที่ตั้งทิศทาง
เขตหลักสี่
วันและฤกษ์ตั้ง
เขตหลักสี่

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเขตหลักสี่ ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหมสถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย
ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ
 
จะเหว็ดศาลพระภูมิ หมายถึง รูปเทพารักษ์ที่ประดิษฐานไว้ในศาลพระภูมิ จะมีลักษณะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา
 
มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ) และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6
 
คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ด พอจบพิธีจากที่เรียกว่า
 
“จะเหว็ด” เมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี
 
ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง
 
วันและฤกษ์ตั้งศาล
 
มีความสำคัญมาก ควรเลือกวันที่ดีและมีความเป็นสิริมงคลเพื่อให้ประสิทธิผลในทางมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านเรือนนั้นสืบต่อไป
 
วันเวลาฤกษ์มงคลในการตั้งศาลพระภูมิต่อไปนี้เขตหลักสี่ปั้นท้าวเวสสุวรรณขนาด 6 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  280,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เขตหลักสี่ปั้นปู่เวสสุวรรณองค์ใหญ่ 7 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  350,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เขตหลักสี่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 8-9 เมตร ราคา  องค์ล่ะ  450,000 บาท รวมทำฐาน ติดตั้ง และขนส่ง
เขตหลักสี่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 3 เมตร
เขตหลักสี่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 4 เมตร
เขตหลักสี่ปั้นท้าวเวสสุวรรณ 6 เมตร
ตั้งศาลถอนศาลเขตหลักสี่

ตั้งศาลถอนศาลทุ่งสองห้อง
ตั้งศาลถอนศาลตลาดบางเขน
ตั้งศาลถอนศาลถนนวิภาวดีรังสิต
ตั้งศาลถอนศาลถนนงามวงศ์วาน
ตั้งศาลถอนศาลถนนแจ้งวัฒนะ
ตั้งศาลถอนศาลถนนกำแพงเพชร 6
ตั้งศาลถอนศาลถนนพิงคนคร
ตั้งศาลถอนศาลถนนแสนหวี
ตั้งศาลถอนศาลถนนน่านเจ้า
ตั้งศาลถอนศาลถนนเกษตร
ตั้งศาลถอนศาลถนนชวนชื่น 15
ตั้งศาลถอนศาลถนนโกสุมรวมใจ
ตั้งศาลถอนศาลถนนชินเขต
ตั้งศาลถอนศาลถนนชิดชน
ตั้งศาลถอนศาลซอยวิภาวดีรังสิต 60 และซอยพหลโยธิน 49/1 (เคหะบางบัว)