ตั้งศาลถอนศาลเพชรบุรี โทร 064-0639845 รับจัดพิธีพราหมณ์ ตั้งศาลพระภูมิ ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ศาลเจ้าที่

รับจัดพิธีพราหมณ์เพชรบุรี
การตั้งศาลพระภูมิเพชรบุรี
การตั้งศาลตายายเพชรบุรี
การตั้งศาลเจ้าที่เพชรบุรี
การตั้งศาลพระพรหมเพชรบุรี
รื้อถอนตั้งศาลเพชรบุรี
จัดพิธีบวงสรวงเพชรบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

                       ติดต่อปรึกษาเรา                   

บริการรับจัดพิธีพราหมณ์เพชรบุรี รับจัดพิธีบวงสรวง รับตั้งศาล ถอนศาล ย้ายศาล ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์ โดย คณะพราหมณ์แท้ ผู้มีประสบการณ์
พิธีบวงสรวงเพชรบุรี
ตั้งศาลเพชรบุรี
ยกเสาเอกเพชรบุรี
วางศิลาฤกษ์เพชรบุรี
สถานที่ตั้งทิศทางเพชรบุรี
วันและฤกษ์ตั้งเพชรบุรี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

รับตั้งศาลเพชรบุรี ถอนศาลพระภูมิ เจ้าที่ พระพรหม และรับประกอบพิธีพราหมณ์ทุกพิธี
รับติดตั้งศาลพระภูมิ บ้านเทวดา ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ ศาลพระพรหม

สถานที่ที่ตั้งศาล มีหลักการพิจารณาดังนี้

1. ที่ตั้งศาลต้องเป็นบริเวณพื้นดิน มิใช่บริเวณเดียวกับพื้นของตัวบ้าน
2. หากไม่มีพื้นที่ที่เป็นพื้นดิน สามารถทำการตั้งศาลบนชั้นดาดฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ศาลที่ตั้งบนดาดฟ้าจะเป็นศาลเทพต่างๆ เช่นพระพรหม หรือ พระนารายณ์ มิใช่พระภูมิเจ้าที่
3. จุดที่ตั้งของศาลต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านทอดลงมาทับ
4. ที่ตั้งของศาลควรอยู่ห่างจากบริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
5. อย่าตั้งศาลให้อยู่ใกล้กับตัวบ้านมากนัก
6. อย่าหันหน้าศาลเข้าสู่บริเวณที่ตั้งของห้องน้ำ
7. ไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน
8. ตั้งศาลให้ห่างจากรั้วหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
9. ถ้าสามารถยกพื้นที่ตั้งศาลให้สูงขึ้นสัก 1 คืบ จากพื้นดินได้ ก็เหมาะสมอย่างยิ่ง
10. ความสูงของศาล ควรสูงเหนือระดับสายตาของผู้เป็นเจ้าของบ้านขึ้นไปเล็กน้อย

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ผู้ประกอบพิธีกรรมการตั้งศาลพระภูมิ

ควรจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมมีศีลธรรม ทำบุญทำทานประจำ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม จะทำให้การตั้งศาลพระภูมิบังเกิดผลดี มีความเจริญรุ่งเรืองแก่เจ้าของบ้าน หรือเจ้าบ้านจะเป็นผู้กระทำพิธีกรรมก็ได้ โดยศึกษาขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ และให้ถือศีลกินเจ 7 วัน ( 3,5,7 วันก็ได้ หรือมากกว่านี้ก็ได้ )

ส่วนประกอบสำคัญของศาลพระภูมิ

จะเหว็ดศาลพระภูมิ จะเป็นรูปพระภูมิอยู่ในแผ่นคล้ายแผ่นเสมา มือขวาถือพระขรรค์ มือซ้ายถือถุงเงินหรือสมุด(หนังสือ)และการปลุกเสกจะเหว็ดให้เป็นองค์พระภูมิมีดังนี้ บรรจุธาตุทั้ง 6 คือ บรรจุพระพุทธคุณ,บรรจุพระธรรมคุณ,บรรจุพระสังฆคุณ ตลอดเทวคุณและวิญญาณธาตุเข้าไปในจะเหว็ดจากที่เรียกว่า จะเหว็ดเมื่อปลุกเสกแล้วก็จะเรียกว่า “พระภูมิ” บริวารของพระภูมิจะมี

ผลงานตั้งศาลพระภูมิ

ตุ๊กตาชาย-หญิง อย่างละ 1 คู่
ตุ๊กตาช้าง-ม้า อย่างละ 1 คู่
ละครยก 2 โรง

เช่าอุปกรณ์พิธีสงฆ์
เช่าอาสนะ
รับทำพานบายศรี
รับจัดอาหารขันโตกถวายพระ
รับจัดบุฟเฟ่ต์นอกสถานที่


ตั้งศาลพระภูมิอำเภอชะอำ
ตั้งศาลพระภูมิชะอำ
ตั้งศาลพระภูมิดอนขุนห้วย
ตั้งศาลพระภูมินายาง
ตั้งศาลพระภูมิบางเก่า
ตั้งศาลพระภูมิสามพระยา
ตั้งศาลพระภูมิหนองศาลา
ตั้งศาลพระภูมิห้วยทรายเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิเขาใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิไร่ใหม่พัฒนา

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอท่ายาง
ตั้งศาลพระภูมิกลัดหลวง
ตั้งศาลพระภูมิท่าคอย
ตั้งศาลพระภูมิท่ายาง
ตั้งศาลพระภูมิท่าแลง
ตั้งศาลพระภูมิท่าไม้รวก
ตั้งศาลพระภูมิบ้านในดง
ตั้งศาลพระภูมิปึกเตียน
ตั้งศาลพระภูมิมาบปลาเค้า
ตั้งศาลพระภูมิยางหย่อง
ตั้งศาลพระภูมิวังไคร้
ตั้งศาลพระภูมิหนองจอก
ตั้งศาลพระภูมิเขากระปุก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านลาด
ตั้งศาลพระภูมิตำหรุ
ตั้งศาลพระภูมิถ้ำรงค์
ตั้งศาลพระภูมิท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิท่าเสน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านทาน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านลาด
ตั้งศาลพระภูมิบ้านหาด
ตั้งศาลพระภูมิลาดโพธิ์
ตั้งศาลพระภูมิสมอพลือ
ตั้งศาลพระภูมิสะพานไกร
ตั้งศาลพระภูมิหนองกระเจ็ด
ตั้งศาลพระภูมิหนองกะปุ
ตั้งศาลพระภูมิห้วยข้อง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยลึก
ตั้งศาลพระภูมิโรงเข้
ตั้งศาลพระภูมิไร่มะขาม
ตั้งศาลพระภูมิไร่สะท้อน
ตั้งศาลพระภูมิไร่โคก

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอบ้านแหลม
ตั้งศาลพระภูมิท่าแร้ง
ตั้งศาลพระภูมิท่าแร้งออก
ตั้งศาลพระภูมิบางขุนไทร
ตั้งศาลพระภูมิบางครก
ตั้งศาลพระภูมิบางตะบูน
ตั้งศาลพระภูมิบางตะบูนออก
ตั้งศาลพระภูมิบางแก้ว
ตั้งศาลพระภูมิบ้านแหลม
ตั้งศาลพระภูมิปากทะเล
ตั้งศาลพระภูมิแหลมผักเบี้ย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ตั้งศาลพระภูมิท่าตะคร้อ
ตั้งศาลพระภูมิยางน้ำกลัดเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิยางน้ำกลัดใต้
ตั้งศาลพระภูมิหนองหญ้าปล้อง

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเขาย้อย
ตั้งศาลพระภูมิทับคาง
ตั้งศาลพระภูมิบางเค็ม
ตั้งศาลพระภูมิสระพัง
ตั้งศาลพระภูมิหนองชุมพล
ตั้งศาลพระภูมิหนองชุมพลเหนือ
ตั้งศาลพระภูมิหนองปรง
ตั้งศาลพระภูมิหนองปลาไหล
ตั้งศาลพระภูมิห้วยท่าช้าง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยโรง
ตั้งศาลพระภูมิเขาย้อย

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอเมือง
ตั้งศาลพระภูมิคลองกระแซง
ตั้งศาลพระภูมิช่องสะแก
ตั้งศาลพระภูมิดอนยาง
ตั้งศาลพระภูมิต้นมะพร้าว
ตั้งศาลพระภูมิต้นมะม่วง
ตั้งศาลพระภูมิท่าราบ
ตั้งศาลพระภูมิธงชัย
ตั้งศาลพระภูมินาพันสาม
ตั้งศาลพระภูมินาวุ้ง
ตั้งศาลพระภูมิบางจาก
ตั้งศาลพระภูมิบางจาน
ตั้งศาลพระภูมิบ้านกุ่ม
ตั้งศาลพระภูมิบ้านหม้อ
ตั้งศาลพระภูมิวังตะโก
ตั้งศาลพระภูมิสำมะโรง
ตั้งศาลพระภูมิหนองขนาน
ตั้งศาลพระภูมิหนองพลับ
ตั้งศาลพระภูมิหนองโสน
ตั้งศาลพระภูมิหัวสะพาน
ตั้งศาลพระภูมิหาดเจ้าสำราญ
ตั้งศาลพระภูมิเวียงคอย
ตั้งศาลพระภูมิโพพระ
ตั้งศาลพระภูมิโพไร่หวาน
ตั้งศาลพระภูมิไร่ส้ม

ตั้งศาลพระภูมิอำเภอแก่งกระจาน
ตั้งศาลพระภูมิป่าเด็ง
ตั้งศาลพระภูมิพุสวรรค์
ตั้งศาลพระภูมิวังจันทร์
ตั้งศาลพระภูมิสองพี่น้อง
ตั้งศาลพระภูมิห้วยแม่เพรียง
ตั้งศาลพระภูมิแก่งกระจาน