โซล่าร์เซลล์โรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 094-5425245 ติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน – ลดค่าไฟถึง 40% คืนทุนใน 2-3ปี

บริการตรวจเช็คหลังคา ออกแบบ ติดตั้งระบบหลังคาโซลาร์จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมืออาชีพ โซล่ารูฟท๊อป(Solar Rooftop) ดำเนินเรื่องขออนุญาตกับการไฟฟ้า
โซล่าเซลล์บ้านพักอาศัยจังหวัดเชียงใหม่
โซล่าร์เซลล์หลังคาบ้านจังหวัดเชียงใหม่
โซล่าร์เซลล์โรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โซล่าร์เซลล์โรงแรมจังหวัดเชียงใหม่
โซล่าร์เซลล์รีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่
  ติดต่อสอบถาม

จำหน่ายโซล่าเซลล์จังหวัดเชียงใหม่ โซลาร์เซลล์ Solarcell แผงโซล่าเซลล์ ขายโซล่าเซลล์
รับติดตั้ง solar cell สำหรับโรงงานขนาดใหญ่
ติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน – ลดค่าไฟถึง 40% คืนทุนใน 2-3ปี*
จังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ – คุ้มค่าการลงทุน ระยะยาว
งบประมาณติดตั้งโซล่าเซลล์จังหวัดเชียงใหม่
รับติดตั้งโซล่าเซลล์บ้านจังหวัดเชียงใหม่

จำหน่ายโซล่าเซลล์จังหวัดเชียงใหม่ โซลาร์เซลล์ Solarcell แผงโซล่าเซลล์ ขายโซล่าเซลล์ อุปกรณ์โซล่าเซลล์ ปั๊มน้ำแบบแช่โซล่าเซลส์
ช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จังหวัดเชียงใหม่ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  โซล่าเซลล์ราคาถูก คุณภาพมาตรฐาน  ผลงานติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร
พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นชาร์จเจอร์ อินเวอร์เตอร์
ติดตั้งโซล่าเซลล์ สำหรับโรงงาน

5 เหตุผลที่โรงงานต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์

1 พลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุด
ตามข้อมูลอ้างอิงจาก Bloomberg New Energy Finance
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีราคาต่อหน่วยถูกที่สุดในกว่า 60 ประเทศ

2 ความคุ้มค่าต่อการลงทุน
โซลาร์เซลล์โดยทั่วไปมีอายุการใช้งานเฉลี่ยอยู่ที่ 25 ปี โดยผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ และองค์กรด้านโซลาร์เซลล์ คำนวณระยะเวลาที่จำเป็นในการคืนทุนไว้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ปี

3 การใช้โครงสร้างของโรงงานให้เกิดประโยชน์
โครงสร้างของโรงงานซึ่งส่วนใหญ่มีดาดฟ้าเรียบ
ทำให้เหมาะแก่การติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ง่าย

4 การใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากนโยบายภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน

5 การมีส่วนร่วมต่อการอนุรักษ์พลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน คือ การผลิตและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด
การอนุรักษ์พลังงานนอกจากจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอเมืองเชียงใหม่
   โซล่ารูฟท๊อปศรีภูมิ
   โซล่ารูฟท๊อปพระสิงห์
   โซล่ารูฟท๊อปหายยา
   โซล่ารูฟท๊อปช้างม่อย
   โซล่ารูฟท๊อปช้างคลาน
   โซล่ารูฟท๊อปวัดเกต
   โซล่ารูฟท๊อปช้างเผือก
   โซล่ารูฟท๊อปสุเทพ
   โซล่ารูฟท๊อปแม่เหียะ
   โซล่ารูฟท๊อปป่าแดด
   โซล่ารูฟท๊อปหนองหอย
   โซล่ารูฟท๊อปท่าศาลา
   โซล่ารูฟท๊อปหนองป่าครั่ง
   โซล่ารูฟท๊อปฟ้าฮ่าม
   โซล่ารูฟท๊อปป่าตัน
   โซล่ารูฟท๊อปสันผีเสื้อ

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอจอมทอง
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปข่วงเปา
   โซล่ารูฟท๊อปสบเตี๊ยะ
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านแปะ
   โซล่ารูฟท๊อปดอยแก้ว
   โซล่ารูฟท๊อปแม่สอย

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอแม่แจ่ม
   โซล่ารูฟท๊อปช่างเคิ่ง
   โซล่ารูฟท๊อปท่าผา
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านทับ
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ศึก
   โซล่ารูฟท๊อปแม่นาจร
   โซล่ารูฟท๊อปปางหินฝน
   โซล่ารูฟท๊อปกองแขก

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอเชียงดาว
   โซล่ารูฟท๊อปเชียงดาว
   โซล่ารูฟท๊อปเมืองนะ
   โซล่ารูฟท๊อปเมืองงาย
   โซล่ารูฟท๊อปแม่นะ
   โซล่ารูฟท๊อปเมืองคอง
   โซล่ารูฟท๊อปปิงโค้ง
   โซล่ารูฟท๊อปทุ่งข้าวพวง

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอดอยสะเก็ด
   โซล่ารูฟท๊อปเชิงดอย
   โซล่ารูฟท๊อปสันปูเลย
   โซล่ารูฟท๊อปลวงเหนือ
   โซล่ารูฟท๊อปป่าป้อง
   โซล่ารูฟท๊อปสง่าบ้าน
   โซล่ารูฟท๊อปป่าลาน
   โซล่ารูฟท๊อปตลาดขวัญ
   โซล่ารูฟท๊อปสำราญราษฎร์
   โซล่ารูฟท๊อปแม่คือ
   โซล่ารูฟท๊อปตลาดใหญ่
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ฮ้อยเงิน
   โซล่ารูฟท๊อปแม่โป่ง
   โซล่ารูฟท๊อปป่าเมี่ยง
   โซล่ารูฟท๊อปเทพเสด็จ

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอแม่แตง
   โซล่ารูฟท๊อปสันมหาพน
   โซล่ารูฟท๊อปแม่แตง
   โซล่ารูฟท๊อปขี้เหล็ก
   โซล่ารูฟท๊อปช่อแล
   โซล่ารูฟท๊อปแม่หอพระ
   โซล่ารูฟท๊อปสบเปิง
   โซล่ารูฟท๊อปสันป่ายาง
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านเป้า
   โซล่ารูฟท๊อปป่าแป๋
   โซล่ารูฟท๊อปเมืองก๋าย
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านช้าง
   โซล่ารูฟท๊อปกึ้ดช้าง
   โซล่ารูฟท๊อปอินทขิล

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอแม่ริม
   โซล่ารูฟท๊อปริมใต้
   โซล่ารูฟท๊อปริมเหนือ
   โซล่ารูฟท๊อปสันโป่ง
   โซล่ารูฟท๊อปขี้เหล็ก
   โซล่ารูฟท๊อปสะลวง
   โซล่ารูฟท๊อปห้วยทราย
   โซล่ารูฟท๊อปแม่แรม
   โซล่ารูฟท๊อปโป่งแยง
   โซล่ารูฟท๊อปแม่สา
   โซล่ารูฟท๊อปดอนแก้ว
   โซล่ารูฟท๊อปเหมืองแก้ว

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอสะเมิง
   โซล่ารูฟท๊อปสะเมิงใต้
   โซล่ารูฟท๊อปสะเมิงเหนือ
   โซล่ารูฟท๊อปแม่สาบ
   โซล่ารูฟท๊อปบ่อแก้ว
   โซล่ารูฟท๊อปยั้งเมิน

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอฝาง
   โซล่ารูฟท๊อปเวียง
   โซล่ารูฟท๊อปม่อนปิ่น
   โซล่ารูฟท๊อปแม่งอน
   โซล่ารูฟท๊อปแม่สูน
   โซล่ารูฟท๊อปสันทราย
   โซล่ารูฟท๊อปแม่คะ
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ข่า
   โซล่ารูฟท๊อปโป่งน้ำร้อน

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอแม่อาย
   โซล่ารูฟท๊อปแม่อาย
   โซล่ารูฟท๊อปแม่สาว
   โซล่ารูฟท๊อปสันต้นหมื้อ
   โซล่ารูฟท๊อปแม่นาวาง
   โซล่ารูฟท๊อปท่าตอน
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปมะลิกา


  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอพร้าว
   โซล่ารูฟท๊อปเวียง
   โซล่ารูฟท๊อปทุ่งหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปป่าตุ้ม
   โซล่ารูฟท๊อปป่าไหน่
   โซล่ารูฟท๊อปสันทราย
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านโป่ง
   โซล่ารูฟท๊อปน้ำแพร่
   โซล่ารูฟท๊อปเขื่อนผาก
   โซล่ารูฟท๊อปแม่แวน
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ปั๋ง
   โซล่ารูฟท๊อปโหล่งขอด

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอสันป่าตอง
   โซล่ารูฟท๊อปยุหว่า
   โซล่ารูฟท๊อปสันกลาง
   โซล่ารูฟท๊อปท่าวังพร้าว
   โซล่ารูฟท๊อปมะขามหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ก๊า
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านแม
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านกลาง
   โซล่ารูฟท๊อปทุ่งสะโตก
   โซล่ารูฟท๊อปทุ่งต้อม
   โซล่ารูฟท๊อปน้ำบ่อหลวง

มะขุนหวาน

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอสันกำแพง
   โซล่ารูฟท๊อปสันกำแพง
   โซล่ารูฟท๊อปทรายมูล
   โซล่ารูฟท๊อปร้องวัวแดง
   โซล่ารูฟท๊อปบวกค้าง
   โซล่ารูฟท๊อปแช่ช้าง
   โซล่ารูฟท๊อปออนใต้
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ปูคา
   โซล่ารูฟท๊อปห้วยทราย
   โซล่ารูฟท๊อปต้นเปา
   โซล่ารูฟท๊อปสันกลาง

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอสันทราย
   โซล่ารูฟท๊อปสันทรายหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปสันทรายน้อย
   โซล่ารูฟท๊อปสันพระเนตร
   โซล่ารูฟท๊อปสันนาเม็ง
   โซล่ารูฟท๊อปสันป่าเปา
   โซล่ารูฟท๊อปหนองแหย่ง
   โซล่ารูฟท๊อปหนองจ๊อม
   โซล่ารูฟท๊อปหนองหาร
   โซล่ารูฟท๊อปแม่แฝก
   โซล่ารูฟท๊อปแม่แฝกใหม่
   โซล่ารูฟท๊อปเมืองเล็น
   โซล่ารูฟท๊อปป่าไผ่

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอหางดง
   โซล่ารูฟท๊อปหางดง
   โซล่ารูฟท๊อปหนองแก๋ว
   โซล่ารูฟท๊อปหารแก้ว
   โซล่ารูฟท๊อปหนองตอง
   โซล่ารูฟท๊อปขุนคง
   โซล่ารูฟท๊อปสบแม่ข่า
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านแหวน
   โซล่ารูฟท๊อปสันผักหวาน
   โซล่ารูฟท๊อปหนองควาย
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านปง
   โซล่ารูฟท๊อปน้ำแพร่

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอฮอด
   โซล่ารูฟท๊อปหางดง
   โซล่ารูฟท๊อปฮอด
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านตาล
   โซล่ารูฟท๊อปบ่อหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปบ่อสลี
   โซล่ารูฟท๊อปนาคอเรือ


  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอดอยเต่า
   โซล่ารูฟท๊อปดอยเต่า
   โซล่ารูฟท๊อปท่าเดื่อ
   โซล่ารูฟท๊อปมืดกา
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านแอ่น
   โซล่ารูฟท๊อปบงตัน
   โซล่ารูฟท๊อปโปงทุ่ง


  โซล่ารูฟท๊อปอำเภออมก๋อย
   โซล่ารูฟท๊อปยางเปียง
   โซล่ารูฟท๊อปอมก๋อย
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ตื่น
   โซล่ารูฟท๊อปม่อนจอง
   โซล่ารูฟท๊อปสบโขง
   โซล่ารูฟท๊อปนาเกียน

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอสารภี
   โซล่ารูฟท๊อปยางเนิ้ง
   โซล่ารูฟท๊อปสารภี
   โซล่ารูฟท๊อปชมภู
   โซล่ารูฟท๊อปไชยสถาน
   โซล่ารูฟท๊อปขัวมุง
   โซล่ารูฟท๊อปหนองแฝก
   โซล่ารูฟท๊อปหนองผึ้ง
   โซล่ารูฟท๊อปท่ากว้าง
   โซล่ารูฟท๊อปดอนแก้ว
   โซล่ารูฟท๊อปท่าวังตาล
   โซล่ารูฟท๊อปสันทราย
   โซล่ารูฟท๊อปป่าบง

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอเวียงแหง
   โซล่ารูฟท๊อปเมืองแหง
   โซล่ารูฟท๊อปเปียงหลวง
   โซล่ารูฟท๊อปแสนไห


  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอไชยปราการ
   โซล่ารูฟท๊อปปงตำ
   โซล่ารูฟท๊อปศรีดงเย็น
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ทะลบ
   โซล่ารูฟท๊อปหนองบัว

   โซล่ารูฟท๊อปอำเภอแม่วาง
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านกาด
   โซล่ารูฟท๊อปทุ่งปี๊
   โซล่ารูฟท๊อปทุ่งรวงทอง
   โซล่ารูฟท๊อปแม่วิน
   โซล่ารูฟท๊อปดอนเปา

  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอแม่ออน
   โซล่ารูฟท๊อปออนเหนือ
   โซล่ารูฟท๊อปออนกลาง
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านสหกรณ์
   โซล่ารูฟท๊อปห้วยแก้ว
   โซล่ารูฟท๊อปแม่ทา
   โซล่ารูฟท๊อปทาเหนือ


  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอดอยหล่อ
   โซล่ารูฟท๊อปดอยหล่อ
   โซล่ารูฟท๊อปสองแคว
   โซล่ารูฟท๊อปยางคราม
   โซล่ารูฟท๊อปสันติสุข


  โซล่ารูฟท๊อปอำเภอกัลยาณิวัฒนา
   โซล่ารูฟท๊อปบ้านจันทร์
   โซล่ารูฟท๊อปแม่แดด
   โซล่ารูฟท๊อปแจ่มหลวง