5 ขั้นตอนจำนองที่ดินกับธนาคาร

1. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคาร 
   2. ธนาคารประเมินราคาหลักประกัน 
   3. ธนาคารแจ้งผลการอนุมัติ วงเงิน และอัตราดอกเบี้ย
   4. ทำสัญญากู้เงิน และทำสัญญาจดจำนองที่ดิน ณ กรมที่ดิน 
   5. รับเงินจากธนาคาร 

   ส่วนเรื่องวงเงินกับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสินเชื่อที่ทางธนาคารกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่เกิน 15-30 ปี 

การไถ่ถอนที่ดิน

   ในกรณีที่ผู้จำนองชำระหนี้ครบทุกงวดแล้ว ให้แจ้งไปยังธนาคารที่ขอกู้เงิน จากนั้นรอรับโฉนดที่ดินและหนังสือมอบอำนาจ ไปยื่นเรื่องขอไถ่ถอนที่ดินที่สำนักงานที่ดินได้เลย 
    แต่ทั้งนี้ถ้าผู้จำนองผิดนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถชำระเงินได้ตามกำหนด ก็จะโดนฟ้องร้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมาย หากมีคำพิพากษาจากศาล
   ผู้รับจำนองหรือธนาคารมีสิทธิ์จะนำที่ดินที่จำนองไว้ไปขายทอดตลาด เพื่อเอามาชำระหนี้ที่เหลือ  

รับจำนองบ้านที่ดิน ดอกเบี้ยถูกจํานอง-ขายฝากที่ดิน จำนองโฉนด ที่ดิน บ้าน ทีนารับจำนองอสังหา ไม่ตรวจแบล็คลิส ไม่เช็คเครดิตบูโร รับเงินไวจำนองโฉนดที่ดิน ให้ราคาสูงขายฝาก บ้าน-ที่ดิน​ สินเชื่อเพื่อการเกษตร 

อย่าอายที่จะปรึกษา ปรึกษาฟรี คลิกเลย