5 ต้องรู้อะไรบ้าง ในการเลือกทนายความ

  1. ทนายมีใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ
  2. มีหลักแหล่งแน่นอน สามารถตรวจสอบได้
  3. ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมา โดยคำนึงถึงหลักมนุษยธรรม
  4. .มีประสบการณ์ด้านการว่าความพอสมควร
  5. ไม่คุยโอ้อวดรับรองผลแห่งคดีความว่าจะสามารถชนะคดีได้
  6. มีความเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบ รายงานความคืบหน้าแห่ง

ปรึกษาทนาย