ตั้งศาลพระภูมิเขตจตุจักร รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตจตุจักร
จัดพิธีไหว้ครูเขตจตุจักร
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตจตุจักร
จัดบวงสรวงพญานาคเขตจตุจักร
จัดพิธีครอบครูเขตจตุจักร
จัดพิธีสู่ขวัญเขตจตุจักร
ตั้งศาลพระภูมิเขตจตุจักร
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตจตุจักร
จัดพิธียกเสาเอกเขตจตุจักร
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตจตุจักร ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตจตุจักร
พิธีการไหว้ครูเขตจตุจักร
สู่ขวัญบูลกุลเขตจตุจักร
ดูฮวงจุ้ยเขตจตุจักร
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตจตุจักร
ตั้งศาลพระภูมิเขตจตุจักร
การตั้งศาลพระภูมิเขตจตุจักร
ตั้งศาลตายายเขตจตุจักร
ตั้งศาลเจ้าที่เขตจตุจักร
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตจตุจักร  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตจตุจักร
ยกเสาเอกเขตจตุจักร
วางศิลาฤกษ์เขตจตุจักร
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์ลาดยาว
  จัดพิธีพราหมณ์เสนานิคม
  จัดพิธีพราหมณ์จันทรเกษม
  จัดพิธีพราหมณ์จอมพล
  จัดพิธีพราหมณ์จตุจักร

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพหลโยธิน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนวิภาวดีรังสิต
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนลาดพร้าว
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนงามวงศ์วาน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร นวมินทร์)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 2
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษศรีรัช
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลสงเคราะห์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 1
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 2
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 3
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 4
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 6
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนหอวัง
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลนฤมาน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลนิมิตใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลรังสรรใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์ใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเลียบคลองบางเขน
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยวิภาวดีรังสิต 3 (ร่วมศิริมิตร)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร)