ตั้งศาลพระภูมิเขตบางกะปิ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตบางกะปิ
จัดพิธีไหว้ครูเขตบางกะปิ
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตบางกะปิ
จัดบวงสรวงพญานาคเขตบางกะปิ
จัดพิธีครอบครูเขตบางกะปิ
จัดพิธีสู่ขวัญเขตบางกะปิ
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางกะปิ
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตบางกะปิ
จัดพิธียกเสาเอกเขตบางกะปิ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎เขตบางกะปิ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตบางกะปิ
พิธีการไหว้ครูเขตบางกะปิ
สู่ขวัญบูลกุลเขตบางกะปิ
ดูฮวงจุ้ยเขตบางกะปิ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตบางกะปิ
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางกะปิ
การตั้งศาลพระภูมิเขตบางกะปิ
ตั้งศาลตายายเขตบางกะปิ
ตั้งศาลเจ้าที่เขตบางกะปิ
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตบางกะปิ  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตบางกะปิ
ยกเสาเอกเขตบางกะปิ
วางศิลาฤกษ์เขตบางกะปิ
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์คลองจั่น
จัดพิธีพราหมณ์หัวหมาก

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนลาดพร้าว
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนรามคำแหง
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระราม 9
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนนวมินทร์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนศรีนครินทร์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเสรีไทย
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามคำแหง 39
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนแฮปปี้แลนด์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนกรุงเทพกรีฑา
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนหัวหมาก
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนโพธิ์แก้ว
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี)
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามคำแหง 24