ตั้งศาลพระภูมิเขตพญาไท รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตพญาไท
จัดพิธีไหว้ครูเขตพญาไท
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตพญาไท
จัดบวงสรวงพญานาคเขตพญาไท
จัดพิธีครอบครูเขตพญาไท
จัดพิธีสู่ขวัญเขตพญาไท
ตั้งศาลพระภูมิเขตพญาไท
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตพญาไท
จัดพิธียกเสาเอกเขตพญาไท
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตพญาไท ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตพญาไท
พิธีการไหว้ครูเขตพญาไท
สู่ขวัญบูลกุลเขตพญาไท
ดูฮวงจุ้ยเขตพญาไท
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตพญาไท
ตั้งศาลพระภูมิเขตพญาไท
การตั้งศาลพระภูมิเขตพญาไท
ตั้งศาลตายายเขตพญาไท
ตั้งศาลเจ้าที่เขตพญาไท
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตพญาไท  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตพญาไท
ยกเสาเอกเขตพญาไท
วางศิลาฤกษ์เขตพญาไท
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์สามเสนใน
จัดพิธีพราหมณ์พญาไท

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพหลโยธิน
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนประดิพัทธ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนวิภาวดีรังสิต
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนดินแดง
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระรามที่ 6
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนนครไชยศรี
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร
 จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษศรีรัช
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสาลีรัฐวิภาค
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำแพงเพชร 5