ตั้งศาลพระภูมิเขตภาษีเจริญ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตภาษีเจริญ
จัดพิธีไหว้ครูเขตภาษีเจริญ
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตภาษีเจริญ
จัดบวงสรวงพญานาคเขตภาษีเจริญ
จัดพิธีครอบครูเขตภาษีเจริญ
จัดพิธีสู่ขวัญเขตภาษีเจริญ
ตั้งศาลพระภูมิเขตภาษีเจริญ
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตภาษีเจริญ
จัดพิธียกเสาเอกเขตภาษีเจริญ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตภาษีเจริญ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตภาษีเจริญ
พิธีการไหว้ครูเขตภาษีเจริญ
สู่ขวัญบูลกุลเขตภาษีเจริญ
ดูฮวงจุ้ยเขตภาษีเจริญ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตภาษีเจริญ
ตั้งศาลพระภูมิเขตภาษีเจริญ
การตั้งศาลพระภูมิเขตภาษีเจริญ
ตั้งศาลตายายเขตภาษีเจริญ
ตั้งศาลเจ้าที่เขตภาษีเจริญ
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตภาษีเจริญ  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตภาษีเจริญ
ยกเสาเอกเขตภาษีเจริญ
วางศิลาฤกษ์เขตภาษีเจริญ
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์บางหว้า
  จัดพิธีพราหมณ์บางด้วน
  จัดพิธีพราหมณ์บางจาก
  จัดพิธีพราหมณ์บางแวก
  จัดพิธีพราหมณ์คลองขวาง
  จัดพิธีพราหมณ์ปากคลองภาษีเจริญ
  จัดพิธีพราหมณ์คูหาสวรรค์

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรเกษม 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชพฤกษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกัลปพฤกษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 1
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทอดไท
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เทอดไท / คลองภาษีเจริญ)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำนันแม้น
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางแวก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชมนตรี
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเพชรเกษม 48
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยบางแวก 69 (วัดจันทร์ประดิษฐาราม)