ตั้งศาลพระภูมิเขตสวนหลวง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตสวนหลวง
จัดพิธีไหว้ครูเขตสวนหลวง
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตสวนหลวง
จัดบวงสรวงพญานาคเขตสวนหลวง
จัดพิธีครอบครูเขตสวนหลวง
จัดพิธีสู่ขวัญเขตสวนหลวง
ตั้งศาลพระภูมิเขตสวนหลวง
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตสวนหลวง
จัดพิธียกเสาเอกเขตสวนหลวง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตสวนหลวง ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตสวนหลวง
พิธีการไหว้ครูเขตสวนหลวง
สู่ขวัญบูลกุลเขตสวนหลวง
ดูฮวงจุ้ยเขตสวนหลวง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตสวนหลวง
ตั้งศาลพระภูมิเขตสวนหลวง
การตั้งศาลพระภูมิเขตสวนหลวง
ตั้งศาลตายายเขตสวนหลวง
ตั้งศาลเจ้าที่เขตสวนหลวง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตสวนหลวง  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตสวนหลวง
ยกเสาเอกเขตสวนหลวง
วางศิลาฤกษ์เขตสวนหลวง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์สวนหลวง
  จัดพิธีพราหมณ์อ่อนนุช
  จัดพิธีพราหมณ์พัฒนาการ

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมอเตอร์เวย์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนศรีนครินทร์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระราม 9
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพัฒนาการ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรามคำแหง
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอ่อนนุช
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษศรีรัช
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษฉลองรัช