ยกเสาเอกเขตราชเทวี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตราชเทวี
จัดพิธีไหว้ครูเขตราชเทวี
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตราชเทวี
จัดบวงสรวงพญานาคเขตราชเทวี
จัดพิธีครอบครูเขตราชเทวี
จัดพิธีสู่ขวัญเขตราชเทวี
ตั้งศาลพระภูมิเขตราชเทวี
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตราชเทวี
จัดพิธียกเสาเอกเขตราชเทวี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตราชเทวี ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตราชเทวี
พิธีการไหว้ครูเขตราชเทวี
สู่ขวัญบูลกุลเขตราชเทวี
ดูฮวงจุ้ยเขตราชเทวี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตราชเทวี
ตั้งศาลพระภูมิเขตราชเทวี
การตั้งศาลพระภูมิเขตราชเทวี
ตั้งศาลตายายเขตราชเทวี
ตั้งศาลเจ้าที่เขตราชเทวี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตราชเทวี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตราชเทวี
ยกเสาเอกเขตราชเทวี
วางศิลาฤกษ์เขตราชเทวี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งพญาไท
  จัดพิธีพราหมณ์ถนนพญาไท
  จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรบุรี
  จัดพิธีพราหมณ์มักกะสัน

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระรามที่ 6 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบรรทัดทอง 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพญาไท 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรบุรี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนศรีอยุธยา 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชวิถี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชดำริ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชปรารภ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนชิดลม 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนวิทยุ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอโศกมนตรี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอโศก ดินแดง 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนจตุรทิศ
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษศรีรัช