ยกเสาเอกเขตสัมพันธวงศ์ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตสัมพันธวงศ์
จัดพิธีไหว้ครูเขตสัมพันธวงศ์
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตสัมพันธวงศ์
จัดบวงสรวงพญานาคเขตสัมพันธวงศ์
จัดพิธีครอบครูเขตสัมพันธวงศ์
จัดพิธีสู่ขวัญเขตสัมพันธวงศ์
ตั้งศาลพระภูมิเขตสัมพันธวงศ์
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตสัมพันธวงศ์
จัดพิธียกเสาเอกเขตสัมพันธวงศ์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตสัมพันธวงศ์ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตสัมพันธวงศ์
พิธีการไหว้ครูเขตสัมพันธวงศ์
สู่ขวัญบูลกุลเขตสัมพันธวงศ์
ดูฮวงจุ้ยเขตสัมพันธวงศ์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตสัมพันธวงศ์
ตั้งศาลพระภูมิเขตสัมพันธวงศ์
การตั้งศาลพระภูมิเขตสัมพันธวงศ์
ตั้งศาลตายายเขตสัมพันธวงศ์
ตั้งศาลเจ้าที่เขตสัมพันธวงศ์
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตสัมพันธวงศ์ ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตสัมพันธวงศ์
ยกเสาเอกเขตสัมพันธวงศ์
วางศิลาฤกษ์เขตสัมพันธวงศ์
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์จักรวรรดิ
จัดพิธีพราหมณ์สัมพันธวงศ์
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดน้อย

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเจริญกรุง
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระรามที่ 4
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเยาวราช
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนจักรวรรดิ
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชวงศ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนบริพัตร
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนมหาจักร
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนมังกร
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเยาวพานิช
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนแปลงนาม
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนผดุงด้าว (ซอยเท็กซัส)
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพาดสาย
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนทรงสวัสดิ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนลำพูนไชย
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนมิตรภาพไทย จีน (ตรีมิตร)
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนทรงวาด
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนข้าวหลาม
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยเจริญกรุง 12 (บำรุงรัฐ)
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยเจริญกรุง 16 / ซอยเยาวราช 6 / ซอยเยาวราช 11 (อิศรานุภาพ)
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยเยาวราช 23 (ถนนเสริมสินค้า)
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยวานิช 1 (สำเพ็ง)