สู่ขวัญเขตบางกอกใหญ่ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตบางกอกใหญ่
จัดพิธีไหว้ครูเขตบางกอกใหญ่
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตบางกอกใหญ่
จัดบวงสรวงพญานาคเขตบางกอกใหญ่
จัดพิธีครอบครูเขตบางกอกใหญ่
จัดพิธีสู่ขวัญเขตบางกอกใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางกอกใหญ่
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตบางกอกใหญ่
จัดพิธียกเสาเอกเขตบางกอกใหญ่
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตบางกอกใหญ่ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตบางกอกใหญ่
พิธีการไหว้ครูเขตบางกอกใหญ่
สู่ขวัญบูลกุลเขตบางกอกใหญ่
ดูฮวงจุ้ยเขตบางกอกใหญ่
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตบางกอกใหญ่
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางกอกใหญ่
การตั้งศาลพระภูมิเขตบางกอกใหญ่
ตั้งศาลตายายเขตบางกอกใหญ่
ตั้งศาลเจ้าที่เขตบางกอกใหญ่
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตบางกอกใหญ่  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตบางกอกใหญ่
ยกเสาเอกเขตบางกอกใหญ่
วางศิลาฤกษ์เขตบางกอกใหญ่
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์วัดอรุณ
จัดพิธีพราหมณ์วัดท่าพระ

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนวังเดิม
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรเกษม
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนอรุณอมรินทร์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนอิสรภาพ
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนจรัญสนิทวงศ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพาณิชยการธนบุรี