สู่ขวัญเขตบางแค รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตบางแค
จัดพิธีไหว้ครูเขตบางแค
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตบางแค
จัดบวงสรวงพญานาคเขตบางแค
จัดพิธีครอบครูเขตบางแค
จัดพิธีสู่ขวัญเขตบางแค
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางแค
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตบางแค
จัดพิธียกเสาเอกเขตบางแค
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตบางแค ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตบางแค
พิธีการไหว้ครูเขตบางแค
สู่ขวัญบูลกุลเขตบางแค
ดูฮวงจุ้ยเขตบางแค
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตบางแค
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางแค
การตั้งศาลพระภูมิเขตบางแค
ตั้งศาลตายายเขตบางแค
ตั้งศาลเจ้าที่เขตบางแค
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตบางแค  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตบางแค
ยกเสาเอกเขตบางแค
วางศิลาฤกษ์เขตบางแค
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

 จัดพิธีพราหมณ์บางแค
  จัดพิธีพราหมณ์บางแคเหนือ
  จัดพิธีพราหมณ์บางไผ่
  จัดพิธีพราหมณ์หลักสอง

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรเกษม
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901
   จัดพิธีพราหมณ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 2
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 3 (เพชรเกษม 104)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกัลปพฤกษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางแค (สุขาภิบาล 1)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทอดไท (พัฒนาการ)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชมนตรี
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางแวก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอัสสัมชัญ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนศิริเกษม
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนนครลุง