สู่ขวัญเขตประเวศ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตประเวศ
จัดพิธีไหว้ครูเขตประเวศ
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตประเวศ
จัดบวงสรวงพญานาคเขตประเวศ
จัดพิธีครอบครูเขตประเวศ
จัดพิธีสู่ขวัญเขตประเวศ
ตั้งศาลพระภูมิเขตประเวศ
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตประเวศ
จัดพิธียกเสาเอกเขตประเวศ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตประเวศ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตประเวศ
พิธีการไหว้ครูเขตประเวศ
สู่ขวัญบูลกุลเขตประเวศ
ดูฮวงจุ้ยเขตประเวศ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตประเวศ
ตั้งศาลพระภูมิเขตประเวศ
การตั้งศาลพระภูมิเขตประเวศ
ตั้งศาลตายายเขตประเวศ
ตั้งศาลเจ้าที่เขตประเวศ
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตประเวศ  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตประเวศ
ยกเสาเอกเขตประเวศ
วางศิลาฤกษ์เขตประเวศ
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์ประเวศ
  จัดพิธีพราหมณ์หนองบอน
  จัดพิธีพราหมณ์ดอกไม้

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมอเตอร์เวย์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนศรีนครินทร์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพัฒนาการ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอ่อนนุช
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอุดมสุข
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขาภิบาล 2
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรามคำแหง 2
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยทุ่งเศรษฐี
   จัดพิธีพราหมณ์ซอย 01 กาญจนาภิเษก 39 (กิ่งแก้ว 25/1)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยศรีนครินทร์ 38 (หมู่บ้านมิตรภาพ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยศรีนครินทร์ 57 (พรีเมียร์ 1)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 28 (วัดทุ่งลานนา)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30