สู่ขวัญเขตยานนาวา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตยานนาวา
จัดพิธีไหว้ครูเขตยานนาวา
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตยานนาวา
จัดบวงสรวงพญานาคเขตยานนาวา
จัดพิธีครอบครูเขตยานนาวา
จัดพิธีสู่ขวัญเขตยานนาวา
ตั้งศาลพระภูมิเขตยานนาวา
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตยานนาวา
จัดพิธียกเสาเอกเขตยานนาวา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตยานนาวา ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตยานนาวา
พิธีการไหว้ครูเขตยานนาวา
สู่ขวัญบูลกุลเขตยานนาวา
ดูฮวงจุ้ยเขตยานนาวา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตยานนาวา
ตั้งศาลพระภูมิเขตยานนาวา
การตั้งศาลพระภูมิเขตยานนาวา
ตั้งศาลตายายเขตยานนาวา
ตั้งศาลเจ้าที่เขตยานนาวา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตยานนาวา ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตยานนาวา
ยกเสาเอกเขตยานนาวา
วางศิลาฤกษ์เขตยานนาวา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์ช่องนนทรี
จัดพิธีพราหมณ์บางโพงพาง

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระรามที่ 3
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสาธุประดิษฐ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนนางลิ้นจี่
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเย็นอากาศ
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนจันทน์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนยานนาวา (สาธุประดิษฐ์ พระรามที่ 3)
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม
 จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนจันทน์เก่า
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเชื้อเพลิง
 จัดพิธีพราหมณ์ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 (ประดู่)