ไหว้ครูเขตคันนายาว รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตคันนายาว
จัดพิธีไหว้ครูเขตคันนายาว
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตคันนายาว
จัดบวงสรวงพญานาคเขตคันนายาว
จัดพิธีครอบครูเขตคันนายาว
จัดพิธีสู่ขวัญเขตคันนายาว
ตั้งศาลพระภูมิเขตคันนายาว
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตคันนายาว
จัดพิธียกเสาเอกเขตคันนายาว
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตคันนายาว ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตคันนายาว
พิธีการไหว้ครูเขตคันนายาว
สู่ขวัญบูลกุลเขตคันนายาว
ดูฮวงจุ้ยเขตคันนายาว
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตคันนายาว
ตั้งศาลพระภูมิเขตคันนายาว
การตั้งศาลพระภูมิเขตคันนายาว
ตั้งศาลตายายเขตคันนายาว
ตั้งศาลเจ้าที่เขตคันนายาว
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตคันนายาว  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตคันนายาว
ยกเสาเอกเขตคันนายาว
วางศิลาฤกษ์เขตคันนายาว
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์คันนายาว
  จัดพิธีพราหมณ์รามอินทรา


   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรามอินทรา
   จัดพิธีพราหมณ์ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 350
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประเสริฐมนูกิจ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนนวมินทร์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเสรีไทย
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสวนสยาม
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนคู้บอน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนปัญญาอินทรา
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามอินทรา 44 (หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 2)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามอินทรา 62 (ยังสว่าง)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามอินทรา 77 (มิตรทหาร)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยคู้บอน 6 (คู้บอน 3)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยคู้บอน 27 (สยามธรณี)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยนวมินทร์ 163 (อมรวิวัฒน์)