ไหว้ครูเขตจอมทอง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตจอมทอง
จัดพิธีไหว้ครูเขตจอมทอง
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตจอมทอง
จัดบวงสรวงพญานาคเขตจอมทอง
จัดพิธีครอบครูเขตจอมทอง
จัดพิธีสู่ขวัญเขตจอมทอง
ตั้งศาลพระภูมิเขตจอมทอง
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตจอมทอง
จัดพิธียกเสาเอกเขตจอมทอง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตจอมทอง ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตจอมทอง
พิธีการไหว้ครูเขตจอมทอง
สู่ขวัญบูลกุลเขตจอมทอง
ดูฮวงจุ้ยเขตจอมทอง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตจอมทอง
ตั้งศาลพระภูมิเขตจอมทอง
การตั้งศาลพระภูมิเขตจอมทอง
ตั้งศาลตายายเขตจอมทอง
ตั้งศาลเจ้าที่เขตจอมทอง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตจอมทอง  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตจอมทอง
ยกเสาเอกเขตจอมทอง
วางศิลาฤกษ์เขตจอมทอง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์บางขุนเทียน
  จัดพิธีพราหมณ์บางค้อ
  จัดพิธีพราหมณ์บางมด
  จัดพิธีพราหมณ์จอมทอง

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระรามที่ 2
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเอกชัย
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนวุฒากาศ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนจอมทอง
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขสวัสดิ์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชพฤกษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกัลปพฤกษ์
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกำนันแม้น
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธบูชา
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนจอมทองบูรณะ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทอดไท
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอนามัยงามเจริญ
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 (วัดสีสุก / รัตนกวี) และซอยจอมทอง 19 (วัจนะ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยพระรามที่ 2 ซอย 33 (วัดยายร่ม)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยพระรามที่ 2 ซอย 18 / ซอยสุขสวัสดิ์ 14 (สถานีตำรวจบางมด)