ไหว้ครูเขตตลิ่งชัน รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตตลิ่งชัน
จัดพิธีไหว้ครูเขตตลิ่งชัน
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตตลิ่งชัน
จัดบวงสรวงพญานาคเขตตลิ่งชัน
จัดพิธีครอบครูเขตตลิ่งชัน
จัดพิธีสู่ขวัญเขตตลิ่งชัน
ตั้งศาลพระภูมิเขตตลิ่งชัน
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตตลิ่งชัน
จัดพิธียกเสาเอกเขตตลิ่งชัน
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตตลิ่งชัน ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตตลิ่งชัน
พิธีการไหว้ครูเขตตลิ่งชัน
สู่ขวัญบูลกุลเขตตลิ่งชัน
ดูฮวงจุ้ยเขตตลิ่งชัน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตตลิ่งชัน
ตั้งศาลพระภูมิเขตตลิ่งชัน
การตั้งศาลพระภูมิเขตตลิ่งชัน
ตั้งศาลตายายเขตตลิ่งชัน
ตั้งศาลเจ้าที่เขตตลิ่งชัน
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตตลิ่งชัน ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตตลิ่งชัน
ยกเสาเอกเขตตลิ่งชัน
วางศิลาฤกษ์เขตตลิ่งชัน
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์คลองชักพระ
จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งชัน
จัดพิธีพราหมณ์ฉิมพลี
จัดพิธีพราหมณ์บางพรม
จัดพิธีพราหมณ์บางระมาด
จัดพิธีพราหมณ์บางเชือกหนัง

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนบรมราชชนนี 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชพฤกษ์ 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 1 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนพรานนก  พุทธมณฑล สาย 4 
 จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษศรีรัช
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนฉิมพลี 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนทุ่งมังกร 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสวนผัก 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางพรม 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนชักพระ 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางระมาด 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางเชือกหนัง 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนแก้วเงินทอง 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนชัยพฤกษ์ 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนปากน้ำฝั่งเหนือ 
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนปากน้ำกระโจมทอง