ไหว้ครูเขตธนบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตธนบุรี
จัดพิธีไหว้ครูเขตธนบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตธนบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคเขตธนบุรี
จัดพิธีครอบครูเขตธนบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญเขตธนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิเขตธนบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตธนบุรี
จัดพิธียกเสาเอกเขตธนบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตธนบุรี ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตธนบุรี
พิธีการไหว้ครูเขตธนบุรี
สู่ขวัญบูลกุลเขตธนบุรี
ดูฮวงจุ้ยเขตธนบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตธนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิเขตธนบุรี
การตั้งศาลพระภูมิเขตธนบุรี
ตั้งศาลตายายเขตธนบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่เขตธนบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตธนบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตธนบุรี
ยกเสาเอกเขตธนบุรี
วางศิลาฤกษ์เขตธนบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์วัดกัลยาณ์
จัดพิธีพราหมณ์หิรัญรูจี
จัดพิธีพราหมณ์บางยี่เรือ
จัดพิธีพราหมณ์บุคคโล
จัดพิธีพราหมณ์ตลาดพลู
จัดพิธีพราหมณ์ดาวคะนอง
จัดพิธีพราหมณ์สำเหร่

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนอิสรภาพ
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนอรุณอมรินทร์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนมไหสวรรย์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเจริญนคร
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาธิปก
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนวุฒากาศ
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทอดไท
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนกรุงธนบุรี
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชพฤกษ์