ไหว้ครูเขตหนองจอก รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตหนองจอก
จัดพิธีไหว้ครูเขตหนองจอก
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตหนองจอก
จัดบวงสรวงพญานาคเขตหนองจอก
จัดพิธีครอบครูเขตหนองจอก
จัดพิธีสู่ขวัญเขตหนองจอก
ตั้งศาลพระภูมิเขตหนองจอก
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตหนองจอก
จัดพิธียกเสาเอกเขตหนองจอก
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตหนองจอก ผลงานของเรา    

                        ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตหนองจอก
พิธีการไหว้ครูเขตหนองจอก
สู่ขวัญบูลกุลเขตหนองจอก
ดูฮวงจุ้ยเขตหนองจอก
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตหนองจอก
ตั้งศาลพระภูมิเขตหนองจอก
การตั้งศาลพระภูมิเขตหนองจอก
ตั้งศาลตายายเขตหนองจอก
ตั้งศาลเจ้าที่เขตหนองจอก
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตหนองจอก  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตหนองจอก
ยกเสาเอกเขตหนองจอก
วางศิลาฤกษ์เขตหนองจอก
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์กระทุ่มราย
จัดพิธีพราหมณ์หนองจอก
จัดพิธีพราหมณ์คลองสิบ
จัดพิธีพราหมณ์คลองสิบสอง
จัดพิธีพราหมณ์โคกแฝด
จัดพิธีพราหมณ์คู้ฝั่งเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์ลำผักชี
จัดพิธีพราหมณ์ลำต้อยติ่ง

 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุวินทวงศ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเชื่อมสัมพันธ์
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนฉลองกรุง
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนอยู่วิทยา
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนร่วมพัฒนา
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนสังฆสันติสุข
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนทหารอากาศอุทิศ
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนเลียบวารี
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนมิตรไมตรี
 จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาสำราญ