ไหว้ครูเขตหนองแขม รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตหนองแขม
จัดพิธีไหว้ครูเขตหนองแขม
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตหนองแขม
จัดบวงสรวงพญานาคเขตหนองแขม
จัดพิธีครอบครูเขตหนองแขม
จัดพิธีสู่ขวัญเขตหนองแขม
ตั้งศาลพระภูมิเขตหนองแขม
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตหนองแขม
จัดพิธียกเสาเอกเขตหนองแขม
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตหนองแขม ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตหนองแขม
พิธีการไหว้ครูเขตหนองแขม
สู่ขวัญบูลกุลเขตหนองแขม
ดูฮวงจุ้ยเขตหนองแขม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตหนองแขม
ตั้งศาลพระภูมิเขตหนองแขม
การตั้งศาลพระภูมิเขตหนองแขม
ตั้งศาลตายายเขตหนองแขม
ตั้งศาลเจ้าที่เขตหนองแขม
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตหนองแขม ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตหนองแขม
ยกเสาเอกเขตหนองแขม
วางศิลาฤกษ์เขตหนองแขม
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์หนองแขม
  จัดพิธีพราหมณ์หนองค้างพลู

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรเกษม 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนทวีวัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 3 (เพชรเกษม 104)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมาเจริญ (เพชรเกษม 81 รวมถนนหนองแขม บางบอน)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนหนองแขม    จัดพิธีพราหมณ์วัดศรีนวล
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 3
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 4
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอนสายเดิม
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเพชรเกษม 69 (อินทาปัจ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเพชรเกษม 77 (จัดสรรมหาดไทย)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเพชรเกษม 114
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยพุทธมณฑล สาย 3 ซอย 2