ตั้งศาลพระภูมิประชาชื่น รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ประชาชื่น
จัดพิธีไหว้ครูประชาชื่น
บวงสรวงพระแม่ธรณีประชาชื่น
จัดบวงสรวงพญานาคประชาชื่น
จัดพิธีครอบครูประชาชื่น
จัดพิธีสู่ขวัญประชาชื่น
ตั้งศาลพระภูมิประชาชื่น
รับจัดพิธีบวงสรวงประชาชื่น
จัดพิธียกเสาเอกประชาชื่น
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎ประชาชื่น ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูประชาชื่น
พิธีการไหว้ครูประชาชื่น
สู่ขวัญบูลกุลประชาชื่น
ดูฮวงจุ้ยประชาชื่น
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมประชาชื่น
ตั้งศาลพระภูมิประชาชื่น
การตั้งศาลพระภูมิประชาชื่น
ตั้งศาลตายายประชาชื่น
ตั้งศาลเจ้าที่ประชาชื่น
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีประชาชื่น  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีประชาชื่น
ยกเสาเอกประชาชื่น
วางศิลาฤกษ์ประชาชื่น
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์ที่หยุดรถไฟบางซ่อน
   จัดพิธีพราหมณ์เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาประชานุกูล
   จัดพิธีพราหมณ์เทสโก้ โลตัส สาขาประชาชื่น
   จัดพิธีพราหมณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักประชาชื่น
   จัดพิธีพราหมณ์โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์
   จัดพิธีพราหมณ์โฮมโปร (สำนักงานใหญ่)
   จัดพิธีพราหมณ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
   จัดพิธีพราหมณ์สำนักงานใหญ่ โรงงานผลิตน้ำบางเขน และสำนักงานประปาสาขาประชาชื่น การประปานครหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยจัดพิธีพราหมณ์ นานาชาติ (AFS ประเทศไทย)
   จัดพิธีพราหมณ์เมืองทองธานี
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

   จัดพิธีพราหมณ์แยกประชาชื่น 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาราษฎร์ สาย 2
   จัดพิธีพราหมณ์แยกประชานุกูล
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์แยกประชานิเวศน์ 1 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทศบาลสงเคราะห์
   จัดพิธีพราหมณ์แยกพงษ์เพชร 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนงามวงศ์วาน
   จัดพิธีพราหมณ์แยกสามัคคี ประชาชื่น 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสามัคคี
   จัดพิธีพราหมณ์แยกคลองประปา 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนแจ้งวัฒนะ