ตั้งศาลพระภูมิพระราม 9 รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์พระราม 9
จัดพิธีไหว้ครูพระราม 9
บวงสรวงพระแม่ธรณีพระราม 9
จัดบวงสรวงพญานาคพระราม 9
จัดพิธีครอบครูพระราม 9
จัดพิธีสู่ขวัญพระราม 9
ตั้งศาลพระภูมิพระราม 9
รับจัดพิธีบวงสรวงพระราม 9
จัดพิธียกเสาเอกพระราม 9
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระราม 9 ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูพระราม 9
พิธีการไหว้ครูพระราม 9
สู่ขวัญบูลกุลพระราม 9
ดูฮวงจุ้ยพระราม 9
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมพระราม 9
ตั้งศาลพระภูมิพระราม 9
การตั้งศาลพระภูมิพระราม 9
ตั้งศาลตายายพระราม 9
ตั้งศาลเจ้าที่พระราม 9
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีพระราม 9 ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีพระราม 9
ยกเสาเอกพระราม 9
วางศิลาฤกษ์พระราม 9
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์แขวงบางกะปิ 
   จัดพิธีพราหมณ์แกรนด์ พระราม 9
   จัดพิธีพราหมณ์กรมโยธาธิการและผังเมือง (สำนักงานพระราม 9) 
   จัดพิธีพราหมณ์บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) 
   จัดพิธีพราหมณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ 
   จัดพิธีพราหมณ์การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
   จัดพิธีพราหมณ์พระรามเก้ากาญจนาภิเษก 
   จัดพิธีพราหมณ์โรงพยาบาลพระราม 9
   จัดพิธีพราหมณ์โรงพยาบาลปิยะเวท 
   จัดพิธีพราหมณ์สายแกรนด์สแควร์ พระราม 9
   จัดพิธีพราหมณ์แยกยมราช
   จัดพิธีพราหมณ์วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์เขตห้วยขวาง
   จัดพิธีพราหมณ์ฟอร์จูนทาวน์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระราม 9