ตั้งศาลพระภูมิเขตคลองสามวา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตคลองสามวา
จัดพิธีไหว้ครูเขตคลองสามวา
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตคลองสามวา
จัดบวงสรวงพญานาคเขตคลองสามวา
จัดพิธีครอบครูเขตคลองสามวา
จัดพิธีสู่ขวัญเขตคลองสามวา
ตั้งศาลพระภูมิเขตคลองสามวา
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตคลองสามวา
จัดพิธียกเสาเอกเขตคลองสามวา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎เขตคลองสามวา ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตคลองสามวา
พิธีการไหว้ครูเขตคลองสามวา
สู่ขวัญบูลกุลเขตคลองสามวา
ดูฮวงจุ้ยเขตคลองสามวา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตคลองสามวา
ตั้งศาลพระภูมิเขตคลองสามวา
การตั้งศาลพระภูมิเขตคลองสามวา
ตั้งศาลตายายเขตคลองสามวา
ตั้งศาลเจ้าที่เขตคลองสามวา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตคลองสามวา  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตคลองสามวา
ยกเสาเอกเขตคลองสามวา
วางศิลาฤกษ์เขตคลองสามวา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์สามวาตะวันตก
  จัดพิธีพราหมณ์สามวาตะวันออก
  จัดพิธีพราหมณ์บางชัน
  จัดพิธีพราหมณ์ทรายกองดิน
  จัดพิธีพราหมณ์ทรายกองดินใต้

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนนิมิตใหม่ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนหทัยราษฎร์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพระยาสุเรนทร์ (รามอินทรา 109) 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนคู้บอนและถนนเลียบคลองสอง 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนปัญญาอินทรา 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนไมตรีจิต 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาร่วมใจ 
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษฉลองรัช 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสามวา แขวงบางชัน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเจริญพัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนหทัยมิตร แขวงบางชันและทรายกองดิน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนจตุโชติ แขวงสามวาตะวันตก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนหนองระแหง แขวงสามวาตะวันตก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราษฎร์นิมิตร แขวงสามวาตะวันตกและสามวาตะวันออก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนลำมะเขือขื่น แขวงสามวาตะวันออก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนวัดสุขใจ แขวงทรายกองดินและทรายกองดินใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนแบนชะโด แขวงทรายกองดินใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราษฎร์ร่วมใจ แขวงทรายกองดินใต้