ตั้งศาลพระภูมิเขตบางบอน รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตบางบอน
จัดพิธีไหว้ครูเขตบางบอน
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตบางบอน
จัดบวงสรวงพญานาคเขตบางบอน
จัดพิธีครอบครูเขตบางบอน
จัดพิธีสู่ขวัญเขตบางบอน
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางบอน
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตบางบอน
จัดพิธียกเสาเอกเขตบางบอน
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตบางบอน ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตบางบอน
พิธีการไหว้ครูเขตบางบอน
สู่ขวัญบูลกุลเขตบางบอน
ดูฮวงจุ้ยเขตบางบอน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตบางบอน
ตั้งศาลพระภูมิเขตบางบอน
การตั้งศาลพระภูมิเขตบางบอน
ตั้งศาลตายายเขตบางบอน
ตั้งศาลเจ้าที่เขตบางบอน
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตบางบอน ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตบางบอน
ยกเสาเอกเขตบางบอน
วางศิลาฤกษ์เขตบางบอน
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์บางบอนเหนือ
  จัดพิธีพราหมณ์บางบอนใต้
  จัดพิธีพราหมณ์คลองบางพราน
  จัดพิธีพราหมณ์คลองบางบอน

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเอกชัย
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางขุนเทียน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 1
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกัลปพฤกษ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 2
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 3
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 4
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบางบอน 5
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพรหมราษฎร์ และซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 (รางโพธิ์)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมนธาตุราชศรีพิจิตร์ และซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แยก 35