ยกเสาเอกคลองตัน รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์คลองตัน
จัดพิธีไหว้ครูคลองตัน
บวงสรวงพระแม่ธรณีคลองตัน
จัดบวงสรวงพญานาคคลองตัน
จัดพิธีครอบครูคลองตัน
จัดพิธีสู่ขวัญคลองตัน
ตั้งศาลพระภูมิคลองตัน
รับจัดพิธีบวงสรวงคลองตัน
จัดพิธียกเสาเอกคลองตัน
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎คลองตัน ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูคลองตัน
พิธีการไหว้ครูคลองตัน
สู่ขวัญบูลกุลคลองตัน
ดูฮวงจุ้ยคลองตัน
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมคลองตัน
ตั้งศาลพระภูมิคลองตัน
การตั้งศาลพระภูมิคลองตัน
ตั้งศาลตายายคลองตัน
ตั้งศาลเจ้าที่คลองตัน
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีคลองตัน ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีคลองตัน
ยกเสาเอกคลองตัน
วางศิลาฤกษ์คลองตัน
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์คลองเตย
   จัดพิธีพราหมณ์คลองตัน
   จัดพิธีพราหมณ์พระโขนง
   จัดพิธีพราหมณ์คลองตันเหนือ

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขุมวิท
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอ่อนนุช (สุขุมวิท 77)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษฉลองรัช
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 49 (กลาง)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 65 (ชัยพฤกษ์)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยทองหล่อ 10 / ซอยเอกมัย 5 (เจริญสุข)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยทองหล่อ 20 / ซอยเอกมัย 21 (แจ่มจันทร์)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเอกมัย 10 / ซอยปรีดี พนมยงค์ 25 (เจริญมิตร)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยเอกมัย 12 / ซอยปรีดี พนมยงค์ 31 (เจริญใจ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยปรีดี พนมยงค์ 14 (มีสุวรรณ 3)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยปรีดี พนมยงค์ 26 (พัฒนเวศม์)
   จัดพิธีพราหมณ์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท
   จัดพิธีพราหมณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท
   จัดพิธีพราหมณ์วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
   จัดพิธีพราหมณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง