ยกเสาเอกธนบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ธนบุรี
จัดพิธีไหว้ครูธนบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีธนบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคธนบุรี
จัดพิธีครอบครูธนบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญธนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิธนบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงธนบุรี
จัดพิธียกเสาเอกธนบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ธนบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูธนบุรี
พิธีการไหว้ครูธนบุรี
สู่ขวัญบูลกุลธนบุรี
ดูฮวงจุ้ยธนบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมธนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิธนบุรี
การตั้งศาลพระภูมิธนบุรี
ตั้งศาลตายายธนบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ธนบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีธนบุรี ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีธนบุรี
ยกเสาเอกธนบุรี
วางศิลาฤกษ์ธนบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์วัดกัลยาณ์
   จัดพิธีพราหมณ์หิรัญรูจี
   จัดพิธีพราหมณ์บางยี่เรือ
   จัดพิธีพราหมณ์บุคคโล
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดพลู
   จัดพิธีพราหมณ์ดาวคะนอง
   จัดพิธีพราหมณ์สำเหร่
   จัดพิธีพราหมณ์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์วัดกัลยาณมิตร
   จัดพิธีพราหมณ์สถานีโพธิ์นิมิต
   จัดพิธีพราหมณ์สถานีตลาดพลู

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอิสรภาพ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอรุณอมรินทร์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมไหสวรรย์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเจริญนคร 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาธิปก 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนวุฒากาศ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเทอดไท 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกรุงธนบุรี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชพฤกษ์ 
   จัดพิธีพราหมณ์สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ 
   จัดพิธีพราหมณ์สะพานพระปกเกล้า 
   จัดพิธีพราหมณ์สะพานพระราม 3 
   จัดพิธีพราหมณ์สะพานกรุงเทพ