ยกเสาเอกเขตทุ่งครุ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตทุ่งครุ
จัดพิธีไหว้ครูเขตทุ่งครุ
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตทุ่งครุ
จัดบวงสรวงพญานาคเขตทุ่งครุ
จัดพิธีครอบครูเขตทุ่งครุ
จัดพิธีสู่ขวัญเขตทุ่งครุ
ตั้งศาลพระภูมิเขตทุ่งครุ
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตทุ่งครุ
จัดพิธียกเสาเอกเขตทุ่งครุ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตทุ่งครุ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตทุ่งครุ
พิธีการไหว้ครูเขตทุ่งครุ
สู่ขวัญบูลกุลเขตทุ่งครุ
ดูฮวงจุ้ยเขตทุ่งครุ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตทุ่งครุ
ตั้งศาลพระภูมิเขตทุ่งครุ
การตั้งศาลพระภูมิเขตทุ่งครุ
ตั้งศาลตายายเขตทุ่งครุ
ตั้งศาลเจ้าที่เขตทุ่งครุ
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตทุ่งครุ  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตทุ่งครุ
ยกเสาเอกเขตทุ่งครุ
วางศิลาฤกษ์เขตทุ่งครุ
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์บางมด
  จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งครุ

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาอุทิศ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธบูชา
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนครุใน
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเลียบวงแหวน
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยพุทธบูชา 36
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยประชาอุทิศ 33
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยประชาอุทิศ 69
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยประชาอุทิศ 90