ยกเสาเอกเขตวังทองหลาง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตวังทองหลาง
จัดพิธีไหว้ครูเขตวังทองหลาง
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตวังทองหลาง
จัดบวงสรวงพญานาคเขตวังทองหลาง
จัดพิธีครอบครูเขตวังทองหลาง
จัดพิธีสู่ขวัญเขตวังทองหลาง
ตั้งศาลพระภูมิเขตวังทองหลาง
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตวังทองหลาง
จัดพิธียกเสาเอกเขตวังทองหลาง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์เขตวังทองหลาง ผลงานของเรา

                            ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตวังทองหลาง
พิธีการไหว้ครูเขตวังทองหลาง
สู่ขวัญบูลกุลเขตวังทองหลาง
ดูฮวงจุ้ยเขตวังทองหลาง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตวังทองหลาง
ตั้งศาลพระภูมิเขตวังทองหลาง
การตั้งศาลพระภูมิเขตวังทองหลาง
ตั้งศาลตายายเขตวังทองหลาง
ตั้งศาลเจ้าที่เขตวังทองหลาง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตวังทองหลาง ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตวังทองหลาง
ยกเสาเอกเขตวังทองหลาง
วางศิลาฤกษ์เขตวังทองหลาง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์วังทองหลาง
  จัดพิธีพราหมณ์สะพานสอง
  จัดพิธีพราหมณ์คลองเจ้าคุณสิงห์
  จัดพิธีพราหมณ์พลับพลา

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนลาดพร้าว
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษฉลองรัช
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนโชคชัย 4
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสังคมสงเคราะห์ (โชคชัย 4 ซอย 6)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาอุทิศ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนศรีวรา
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) และซอยลาดพร้าว 64 แยก 3
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) และซอยลาดพร้าว 80 แยก 11
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยลาดพร้าว 87 (จันทราสุข)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยลาดพร้าว 122 / ซอยรามคำแหง 65 (มหาดไทย 1)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามคำแหง 43/1 (คุณหญิงเจือ)
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามคำแหง 53 (จันทร์ศรีชวาลา)