สู่ขวัญดินแดง รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ดินแดง
จัดพิธีไหว้ครูดินแดง
บวงสรวงพระแม่ธรณีดินแดง
จัดบวงสรวงพญานาคดินแดง
จัดพิธีครอบครูดินแดง
จัดพิธีสู่ขวัญดินแดง
ตั้งศาลพระภูมิดินแดง
รับจัดพิธีบวงสรวงดินแดง
จัดพิธียกเสาเอกดินแดง
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ดินแดง ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูดินแดง
พิธีการไหว้ครูดินแดง
สู่ขวัญบูลกุลดินแดง
ดูฮวงจุ้ยดินแดง
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมดินแดง
ตั้งศาลพระภูมิดินแดง
การตั้งศาลพระภูมิดินแดง
ตั้งศาลตายายดินแดง
ตั้งศาลเจ้าที่ดินแดง
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีดินแดง ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีดินแดง
ยกเสาเอกดินแดง
วางศิลาฤกษ์ดินแดง
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์ดินแดง
   จัดพิธีพราหมณ์รัชดาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์กระทรวงแรงงาน
   จัดพิธีพราหมณ์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
   จัดพิธีพราหมณ์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
   จัดพิธีพราหมณ์ศูนย์ฝึกกำลังสำรอง
   จัดพิธีพราหมณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
   จัดพิธีพราหมณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
   จัดพิธีพราหมณ์สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทยติดผ้าม่านและฉากกั้นห้องแอร์ญี่ปุ่น)
   จัดพิธีพราหมณ์สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
   จัดพิธีพราหมณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   จัดพิธีพราหมณ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   จัดพิธีพราหมณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
   จัดพิธีพราหมณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนรัชดาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนดินแดง
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอโศกติดผ้าม่านและฉากกั้นห้องแอร์ดินแดง
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
   จัดพิธีพราหมณ์ทางพิเศษศรีรัช (ส่วนนอกเมือง)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาสงเคราะห์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนประชาสุข (สุทธิสาร แยก 1)
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมิตรไมตรี
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนมิตรไมตรี 1
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนดินแดง 1
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนจตุรทิศ