สู่ขวัญปิ่นเกล้า รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ปิ่นเกล้า
จัดพิธีไหว้ครูปิ่นเกล้า
บวงสรวงพระแม่ธรณีปิ่นเกล้า
จัดบวงสรวงพญานาคปิ่นเกล้า
จัดพิธีครอบครูปิ่นเกล้า
จัดพิธีสู่ขวัญปิ่นเกล้า
ตั้งศาลพระภูมิปิ่นเกล้า
รับจัดพิธีบวงสรวงปิ่นเกล้า
จัดพิธียกเสาเอกปิ่นเกล้า
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ปิ่นเกล้าผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูปิ่นเกล้า
พิธีการไหว้ครูปิ่นเกล้า
สู่ขวัญบูลกุลปิ่นเกล้า
ดูฮวงจุ้ยปิ่นเกล้า
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมปิ่นเกล้า
ตั้งศาลพระภูมิปิ่นเกล้า
การตั้งศาลพระภูมิปิ่นเกล้า
ตั้งศาลตายายปิ่นเกล้า
ตั้งศาลเจ้าที่ปิ่นเกล้า
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีปิ่นเกล้า  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีปิ่นเกล้า
ยกเสาเอกปิ่นเกล้า
วางศิลาฤกษ์ปิ่นเกล้า
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

     จัดพิธีพราหมณ์สวนหลวงพระราม 8 
     จัดพิธีพราหมณ์พาต้า ปิ่นเกล้า 
     จัดพิธีพราหมณ์เทสโก้ โลตัส ปิ่นเกล้า 

จัดพิธีพราหมณ์The Sense ปิ่นเกล้า
จัดพิธีพราหมณ์Major Cineplex ปิ่นเกล้า
จัดพิธีพราหมณ์ท่ามหาราช
จัดพิธีพราหมณ์เยาวราช
จัดพิธีพราหมณ์เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
จัดพิธีพราหมณ์ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
จัดพิธีพราหมณ์บริเวณถนนบรมราชชนนี
จัดพิธีพราหมณ์แยกบรมราชชนนี
จัดพิธีพราหมณ์สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
จัดพิธีพราหมณ์สนามหลวง
จัดพิธีพราหมณ์ถนนราชดำเนิน