สู่ขวัญเขตทวีวัฒนา รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์เขตทวีวัฒนา
จัดพิธีไหว้ครูเขตทวีวัฒนา
บวงสรวงพระแม่ธรณีเขตทวีวัฒนา
จัดบวงสรวงพญานาคเขตทวีวัฒนา
จัดพิธีครอบครูเขตทวีวัฒนา
จัดพิธีสู่ขวัญเขตทวีวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิเขตทวีวัฒนา
รับจัดพิธีบวงสรวงเขตทวีวัฒนา
จัดพิธียกเสาเอกเขตทวีวัฒนา
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎เขตทวีวัฒนา ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม  

ไหว้ครูเขตทวีวัฒนา
พิธีการไหว้ครูเขตทวีวัฒนา
สู่ขวัญบูลกุลเขตทวีวัฒนา
ดูฮวงจุ้ยเขตทวีวัฒนา
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมเขตทวีวัฒนา
ตั้งศาลพระภูมิเขตทวีวัฒนา
การตั้งศาลพระภูมิเขตทวีวัฒนา
ตั้งศาลตายายเขตทวีวัฒนา
ตั้งศาลเจ้าที่เขตทวีวัฒนา
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีเขตทวีวัฒนา ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีเขตทวีวัฒนา
ยกเสาเอกเขตทวีวัฒนา
วางศิลาฤกษ์เขตทวีวัฒนา
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์ทวีวัฒนา
  จัดพิธีพราหมณ์ศาลาธรรมสพน์

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนกาญจนาภิเษก 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนบรมราชชนนี 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนอุทยาน 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 2
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพุทธมณฑล สาย 3
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนทวีวัฒนา
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนทวีวัฒนา กาญจนาภิเษก
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนพรานนก พุทธมณฑล สาย 4
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนศาลาธรรมสพน์
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนสวนผัก