ไหว้ครูนวลจันทร์ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์นวลจันทร์
จัดพิธีไหว้ครูนวลจันทร์
บวงสรวงพระแม่ธรณีนวลจันทร์
จัดบวงสรวงพญานาคนวลจันทร์
จัดพิธีครอบครูนวลจันทร์
จัดพิธีสู่ขวัญนวลจันทร์
ตั้งศาลพระภูมินวลจันทร์
รับจัดพิธีบวงสรวงนวลจันทร์
จัดพิธียกเสาเอกนวลจันทร์
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎นวลจันทร์ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูนวลจันทร์
พิธีการไหว้ครูนวลจันทร์
สู่ขวัญบูลกุลนวลจันทร์
ดูฮวงจุ้ยนวลจันทร์
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมนวลจันทร์
ตั้งศาลพระภูมินวลจันทร์
การตั้งศาลพระภูมินวลจันทร์
ตั้งศาลตายายนวลจันทร์
ตั้งศาลเจ้าที่นวลจันทร์
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีนวลจันทร์ ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีนวลจันทร์
ยกเสาเอกนวลจันทร์
วางศิลาฤกษ์นวลจันทร์
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์วัดสุวรรณประสิทธิ์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ก้ามปู 
   จัดพิธีพราหมณ์สวนเฉลิมพระเกียรติ (ริมทะเลสาบเคหะแห่งชาติ) 
   จัดพิธีพราหมณ์แก้มลิง 
   จัดพิธีพราหมณ์บึงสำราญ 
   จัดพิธีพราหมณ์แปลงสาธิตเกษตร 
   จัดพิธีพราหมณ์สวนเสรีไทย

   จัดพิธีพราหมณ์ถนนนวลจันทร์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยนวลจันทร์ 36 (ผู้ใหญ่สุนทร) 
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยนวลจันทร์ 56 (โพธิ์สุวรรณ) 
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยนวลจันทร์ 36 แยก 5 
   จัดพิธีพราหมณ์ซอยรามอินทรา 40 (นวลจันทร์) 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนนวมินทร์ 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเสรีไทย 
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเกษตรนวมินทร์