ไหว้ครูประตูน้ำ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ประตูน้ำ
จัดพิธีไหว้ครูประตูน้ำ
บวงสรวงพระแม่ธรณีประตูน้ำ
จัดบวงสรวงพญานาคประตูน้ำ
จัดพิธีครอบครูประตูน้ำ
จัดพิธีสู่ขวัญประตูน้ำ
ตั้งศาลพระภูมิประตูน้ำ
รับจัดพิธีบวงสรวงประตูน้ำ
จัดพิธียกเสาเอกประตูน้ำ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ประตูน้ำ ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูประตูน้ำ
พิธีการไหว้ครูประตูน้ำ
สู่ขวัญบูลกุลประตูน้ำ
ดูฮวงจุ้ยประตูน้ำ
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมประตูน้ำ
ตั้งศาลพระภูมิประตูน้ำ
การตั้งศาลพระภูมิประตูน้ำ
ตั้งศาลตายายประตูน้ำ
ตั้งศาลเจ้าที่ประตูน้ำ
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีประตูน้ำ  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีประตูน้ำ
ยกเสาเอกประตูน้ำ
วางศิลาฤกษ์ประตูน้ำ
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

   จัดพิธีพราหมณ์แยกราชปรารภ
   จัดพิธีพราหมณ์ถนนเพชรบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์เขตราชเทวี
   จัดพิธีพราหมณ์กรุงเทพมหานคร
   จัดพิธีพราหมณ์ถูกที่สุดในใจกลางกรุงเทพมหานคร 
   จัดพิธีพราหมณ์ตลาดประตูน้ำ 
   จัดพิธีพราหมณ์ศาลพระตรีมูรติ สี่แยกราชประสงค์ 
   จัดพิธีพราหมณ์สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย 
   จัดพิธีพราหมณ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเรือโดยสารคลองแสนแสบ ท่าประตูน้ำ 
   จัดพิธีพราหมณ์สะพานเฉลิมโลก 55 ข้ามคลองแสนแสบ