ตั้งศาลพระภูมิกระบี่ รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์กระบี่
จัดพิธีไหว้ครูกระบี่
บวงสรวงพระแม่ธรณีกระบี่
จัดบวงสรวงพญานาคกระบี่
จัดพิธีครอบครูกระบี่
จัดพิธีสู่ขวัญกระบี่
ตั้งศาลพระภูมิกระบี่
รับจัดพิธีบวงสรวงกระบี่
จัดพิธียกเสาเอกกระบี่
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์กระบี่ ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูกระบี่
พิธีการไหว้ครูกระบี่
สู่ขวัญบูลกุลกระบี่
ดูฮวงจุ้ยกระบี่
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมกระบี่
ตั้งศาลพระภูมิกระบี่
การตั้งศาลพระภูมิกระบี่
ตั้งศาลตายายกระบี่
ตั้งศาลเจ้าที่กระบี่
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีกระบี่  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีกระบี่
ยกเสาเอกกระบี่
วางศิลาฤกษ์กระบี่
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอคลองท่อม
จัดพิธีพราหมณ์คลองท่อมเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์คลองท่อมใต้
จัดพิธีพราหมณ์คลองพน
จัดพิธีพราหมณ์ทรายขาว
จัดพิธีพราหมณ์พรุดินนา
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยน้ำขาว
จัดพิธีพราหมณ์เพหลา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอปลายพระยา
จัดพิธีพราหมณ์คีรีวง
จัดพิธีพราหมณ์ปลายพระยา
จัดพิธีพราหมณ์เขาต่อ
จัดพิธีพราหมณ์เขาเขน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอลำทับ
จัดพิธีพราหมณ์ดินอุดม
จัดพิธีพราหมณ์ดินแดง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งไทรทอง
จัดพิธีพราหมณ์ลำทับ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภออ่าวลึก
จัดพิธีพราหมณ์คลองยา
จัดพิธีพราหมณ์คลองหิน
จัดพิธีพราหมณ์นาเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกลาง
จัดพิธีพราหมณ์อ่าวลึกน้อย
จัดพิธีพราหมณ์อ่าวลึกเหนือ
จัดพิธีพราหมณ์อ่าวลึกใต้
จัดพิธีพราหมณ์เขาใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์แหลมสัก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะลันตา
จัดพิธีพราหมณ์คลองยาง
จัดพิธีพราหมณ์ศาลาด่าน
จัดพิธีพราหมณ์เกาะกลาง
จัดพิธีพราหมณ์เกาะลันตาน้อย
จัดพิธีพราหมณ์เกาะลันตาใหญ่

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเขาพนม
จัดพิธีพราหมณ์พรุเตียว
จัดพิธีพราหมณ์สินปุน
จัดพิธีพราหมณ์หน้าเขา
จัดพิธีพราหมณ์เขาดิน
จัดพิธีพราหมณ์เขาพนม
จัดพิธีพราหมณ์โคกหาร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์กระบี่น้อย
จัดพิธีพราหมณ์กระบี่ใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์คลองประสงค์
จัดพิธีพราหมณ์ทับปริก
จัดพิธีพราหมณ์ปากน้ำ
จัดพิธีพราหมณ์หนองทะเล
จัดพิธีพราหมณ์อ่าวนาง
จัดพิธีพราหมณ์เขาคราม
จัดพิธีพราหมณ์เขาทอง
จัดพิธีพราหมณ์ไสไทย

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเหนือคลอง
จัดพิธีพราหมณ์คลองขนาน
จัดพิธีพราหมณ์คลองเขม้า
จัดพิธีพราหมณ์ตลิ่งชัน
จัดพิธีพราหมณ์ปกาสัย
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยยูง
จัดพิธีพราหมณ์เกาะศรีบอยา
จัดพิธีพราหมณ์เหนือคลอง
จัดพิธีพราหมณ์โคกยาง