ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดกาญจนบุรี
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดกาญจนบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดกาญจนบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดกาญจนบุรี
จัดพิธีครอบครูจังหวัดกาญจนบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดกาญจนบุรี
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดกาญจนบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดกาญจนบุรี ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีการไหว้ครูจังหวัดกาญจนบุรี
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดกาญจนบุรี
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดกาญจนบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งศาลตายายจังหวัดกาญจนบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดกาญจนบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ยกเสาเอกจังหวัดกาญจนบุรี
วางศิลาฤกษ์จังหวัดกาญจนบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมืองกาญจนบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเหนือ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใต้
   จัดพิธีพราหมณ์ปากแพรก
   จัดพิธีพราหมณ์ท่ามะขาม
   จัดพิธีพราหมณ์แก่งเสี้ยน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดหญ้า
   จัดพิธีพราหมณ์วังด้ง
   จัดพิธีพราหมณ์ช่องสะเดา
   จัดพิธีพราหมณ์หนองหญ้า
   จัดพิธีพราหมณ์เกาะสำโรง
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านเก่า
   จัดพิธีพราหมณ์วังเย็น

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอไทรโยค
   จัดพิธีพราหมณ์ลุ่มสุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเสา
   จัดพิธีพราหมณ์สิงห์
   จัดพิธีพราหมณ์ไทรโยค  
   จัดพิธีพราหมณ์วังกระแจะ
   จัดพิธีพราหมณ์ศรีมงคล
   จัดพิธีพราหมณ์บ้องตี้


  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ่อพลอย
   จัดพิธีพราหมณ์บ่อพลอย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกุ่ม
   จัดพิธีพราหมณ์หนองรี
   จัดพิธีพราหมณ์หลุมรัง
   จัดพิธีพราหมณ์ช่องด่าน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองกร่าง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีสวัสดิ์
   จัดพิธีพราหมณ์นาสวน
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านแม่แฉลบ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองเป็ด
   จัดพิธีพราหมณ์ท่ากระดาน
   จัดพิธีพราหมณ์เขาโจด
   จัดพิธีพราหมณ์แม่กระบุง

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่ามะกา
   จัดพิธีพราหมณ์พงตึก
   จัดพิธีพราหมณ์ยางม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนชะเอม      
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าไม้
   จัดพิธีพราหมณ์ตะคร้ำเอน
   จัดพิธีพราหมณ์ท่ามะกา
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเรือ
   จัดพิธีพราหมณ์โคกตะบอง      
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนขมิ้น
   จัดพิธีพราหมณ์อุโลกสี่หมื่น
   จัดพิธีพราหมณ์เขาสามสิบหาบ      
   จัดพิธีพราหมณ์พระแท่น
   จัดพิธีพราหมณ์หวายเหนียว
   จัดพิธีพราหมณ์แสนตอ
   จัดพิธีพราหมณ์สนามแย้
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าเสา
   จัดพิธีพราหมณ์หนองลาน


   จัดพิธีพราหมณ์อำเภอท่าม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าม่วง
   จัดพิธีพราหมณ์วังขนาย
   จัดพิธีพราหมณ์วังศาลา
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าล้อ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองขาว
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งทอง
   จัดพิธีพราหมณ์เขาน้อย
   จัดพิธีพราหมณ์ม่วงชุม
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์พังตรุ
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าตะคร้อ
   จัดพิธีพราหมณ์รางสาลี่
   จัดพิธีพราหมณ์หนองตากยา

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอทองผาภูมิ
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าขนุน
   จัดพิธีพราหมณ์ปิล๊อก
   จัดพิธีพราหมณ์หินดาด
   จัดพิธีพราหมณ์ลิ่นถิ่น
   จัดพิธีพราหมณ์ชะแล
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยเขย่ง
   จัดพิธีพราหมณ์สหกรณ์นิคม    

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสังขละบุรี
   จัดพิธีพราหมณ์หนองลู
   จัดพิธีพราหมณ์ปรังเผล  
   จัดพิธีพราหมณ์ไล่โว่

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพนมทวน
   จัดพิธีพราหมณ์พนมทวน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองโรง
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งสมอ
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนเจดีย์
   จัดพิธีพราหมณ์พังตรุ
   จัดพิธีพราหมณ์รางหวาย
   จัดพิธีพราหมณ์หนองสาหร่าย
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนตาเพชร

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเลาขวัญ
   จัดพิธีพราหมณ์เลาขวัญ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองโสน
   จัดพิธีพราหมณ์หนองประดู่
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปลิง
   จัดพิธีพราหมณ์หนองนกแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งกระบ่ำ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองฝ้าย

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอด่านมะขามเตี้ย
   จัดพิธีพราหมณ์ด่านมะขามเตี้ย    
   จัดพิธีพราหมณ์กลอนโด
   จัดพิธีพราหมณ์จรเข้เผือก
   จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองปรือ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปรือ
   จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาไหล
   จัดพิธีพราหมณ์สมเด็จเจริญ

  จัดพิธีพราหมณ์อำเภอห้วยกระเจา
   จัดพิธีพราหมณ์ห้วยกระเจา
   จัดพิธีพราหมณ์วังไผ่
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนแสลบ
   จัดพิธีพราหมณ์สระลงเรือ