ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
จัดพิธีไหว้ครูจังหวัดสมุทรสงคราม
บวงสรวงพระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดบวงสรวงพญานาคจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดพิธีครอบครูจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดพิธีสู่ขวัญจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม
รับจัดพิธีบวงสรวงจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดพิธียกเสาเอกจังหวัดสมุทรสงคราม
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์จังหวัดสมุทรสงคราม ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม   

ไหว้ครูจังหวัดสมุทรสงคราม
พิธีการไหว้ครูจังหวัดสมุทรสงคราม
สู่ขวัญบูลกุลจังหวัดสมุทรสงคราม
ดูฮวงจุ้ยจังหวัดสมุทรสงคราม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม
การตั้งศาลพระภูมิจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งศาลตายายจังหวัดสมุทรสงคราม
ตั้งศาลเจ้าที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรสงคราม  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีจังหวัดสมุทรสงคราม
ยกเสาเอกจังหวัดสมุทรสงคราม
วางศิลาฤกษ์จังหวัดสมุทรสงคราม
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

  จัดพิธีพราหมณ์เมืองสมุทรสงคราม
   จัดพิธีพราหมณ์แม่กลอง
   จัดพิธีพราหมณ์บางขันแตก
   จัดพิธีพราหมณ์ลาดใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านปรก
   จัดพิธีพราหมณ์บางแก้ว
   จัดพิธีพราหมณ์ท้ายหาด
   จัดพิธีพราหมณ์แหลมใหญ่
   จัดพิธีพราหมณ์คลองเขิน
   จัดพิธีพราหมณ์คลองโคน
   จัดพิธีพราหมณ์นางตะเคียน
   จัดพิธีพราหมณ์บางจะเกร็ง

  จัดพิธีพราหมณ์บางคนที
   จัดพิธีพราหมณ์กระดังงา
   จัดพิธีพราหมณ์บางสะแก
   จัดพิธีพราหมณ์บางยี่รงค์
   จัดพิธีพราหมณ์โรงหีบ
   จัดพิธีพราหมณ์บางคนที
   จัดพิธีพราหมณ์ดอนมะโนรา
   จัดพิธีพราหมณ์บางพรม
   จัดพิธีพราหมณ์บางกุ้ง
   จัดพิธีพราหมณ์จอมปลวก
   จัดพิธีพราหมณ์บางนกแขวก
   จัดพิธีพราหมณ์ยายแพง
   จัดพิธีพราหมณ์บางกระบือ
   จัดพิธีพราหมณ์บ้านปราโมทย์ 

  จัดพิธีพราหมณ์อัมพวา
   จัดพิธีพราหมณ์อัมพวา
   จัดพิธีพราหมณ์สวนหลวง
   จัดพิธีพราหมณ์ท่าคา
   จัดพิธีพราหมณ์วัดประดู่
   จัดพิธีพราหมณ์เหมืองใหม่
   จัดพิธีพราหมณ์บางช้าง
   จัดพิธีพราหมณ์แควอ้อม
   จัดพิธีพราหมณ์ปลายโพงพาง
   จัดพิธีพราหมณ์บางแค
   จัดพิธีพราหมณ์แพรกหนามแดง
   จัดพิธีพราหมณ์ยี่สาร
   จัดพิธีพราหมณ์บางนางลี่