ตั้งศาลพระภูมิชลบุรี รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ชลบุรี
จัดพิธีไหว้ครูชลบุรี
บวงสรวงพระแม่ธรณีชลบุรี
จัดบวงสรวงพญานาคชลบุรี
จัดพิธีครอบครูชลบุรี
จัดพิธีสู่ขวัญชลบุรี
ตั้งศาลพระภูมิชลบุรี
รับจัดพิธีบวงสรวงชลบุรี
จัดพิธียกเสาเอกชลบุรี
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ชลบุรี ผลงานของเรา 

                           ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูชลบุรี
พิธีการไหว้ครูชลบุรี
สู่ขวัญบูลกุลชลบุรี
ดูฮวงจุ้ยชลบุรี
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมชลบุรี
ตั้งศาลพระภูมิชลบุรี
การตั้งศาลพระภูมิชลบุรี
ตั้งศาลตายายชลบุรี
ตั้งศาลเจ้าที่ชลบุรี
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีชลบุรี  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีชลบุรี
ยกเสาเอกชลบุรี
วางศิลาฤกษ์ชลบุรี
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะจันทร์
จัดพิธีพราหมณ์ท่าบุญมี
จัดพิธีพราหมณ์เกาะจันทร์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบางละมุง
จัดพิธีพราหมณ์ตะเคียนเตี้ย
จัดพิธีพราหมณ์นาเกลือ
จัดพิธีพราหมณ์บางละมุง
จัดพิธีพราหมณ์หนองปรือ
จัดพิธีพราหมณ์หนองปลาไหล
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์เขาไม้แก้ว
จัดพิธีพราหมณ์โป่ง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ่อทอง
จัดพิธีพราหมณ์ธาตุทอง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อกวางทอง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อทอง
จัดพิธีพราหมณ์พลวงทอง
จัดพิธีพราหมณ์วัดสุวรรณ
จัดพิธีพราหมณ์เกษตรสุวรรณ

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอบ้านบึง
จัดพิธีพราหมณ์คลองกิ่ว
จัดพิธีพราหมณ์บ้านบึง
จัดพิธีพราหมณ์มาบไผ่
จัดพิธีพราหมณ์หนองชาก
จัดพิธีพราหมณ์หนองซ้ำซาก
จัดพิธีพราหมณ์หนองบอนแดง
จัดพิธีพราหมณ์หนองอิรุณ
จัดพิธีพราหมณ์หนองไผ่แก้ว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพนัสนิคม
จัดพิธีพราหมณ์กุฎโง้ง
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งขวาง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าข้าม
จัดพิธีพราหมณ์นามะตูม
จัดพิธีพราหมณ์นาวังหิน
จัดพิธีพราหมณ์นาเริก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านช้าง
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเชิด
จัดพิธีพราหมณ์พนัสนิคม
จัดพิธีพราหมณ์วัดหลวง
จัดพิธีพราหมณ์วัดโบสถ์
จัดพิธีพราหมณ์สระสี่เหลี่ยม
จัดพิธีพราหมณ์หนองขยาด
จัดพิธีพราหมณ์หนองปรือ
จัดพิธีพราหมณ์หนองเหียง
จัดพิธีพราหมณ์หน้าพระธาตุ
จัดพิธีพราหมณ์หมอนนาง
จัดพิธีพราหมณ์หัวถนน
จัดพิธีพราหมณ์โคกเพลาะ
จัดพิธีพราหมณ์ไร่หลักทอง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอพานทอง
จัดพิธีพราหมณ์บางนาง
จัดพิธีพราหมณ์บางหัก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเก่า
จัดพิธีพราหมณ์พานทอง
จัดพิธีพราหมณ์มาบโป่ง
จัดพิธีพราหมณ์หนองกะขะ
จัดพิธีพราหมณ์หนองตำลึง
จัดพิธีพราหมณ์หนองหงษ์
จัดพิธีพราหมณ์หน้าประดู่
จัดพิธีพราหมณ์เกาะลอย
จัดพิธีพราหมณ์โคกขี้หนอน

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอศรีราชา
จัดพิธีพราหมณ์ทุ่งสุขลา
จัดพิธีพราหมณ์บางพระ
จัดพิธีพราหมณ์บึง
จัดพิธีพราหมณ์บ่อวิน
จัดพิธีพราหมณ์ศรีราชา
จัดพิธีพราหมณ์สุรศักดิ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองขาม
จัดพิธีพราหมณ์เขาคันทรง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสัตหีบ
จัดพิธีพราหมณ์นาจอมเทียน
จัดพิธีพราหมณ์บางเสร่
จัดพิธีพราหมณ์พลูตาหลวง
จัดพิธีพราหมณ์สัตหีบ
จัดพิธีพราหมณ์แสมสาร

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์คลองพลู
จัดพิธีพราหมณ์หนองเสือช้าง
จัดพิธีพราหมณ์หนองใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ห้างสูง
จัดพิธีพราหมณ์เขาซก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเกาะสีชัง
จัดพิธีพราหมณ์ท่าเทววงษ์

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์คลองตำหรุ
จัดพิธีพราหมณ์ดอนหัวฬอ
จัดพิธีพราหมณ์นาป่า
จัดพิธีพราหมณ์บางทราย
จัดพิธีพราหมณ์บ้านปึก
จัดพิธีพราหมณ์บ้านสวน
จัดพิธีพราหมณ์สำนักบก
จัดพิธีพราหมณ์หนองข้างคอก
จัดพิธีพราหมณ์หนองรี
จัดพิธีพราหมณ์หนองไม้แดง
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยกะปิ
จัดพิธีพราหมณ์อ่างศิลา
จัดพิธีพราหมณ์เสม็ด
จัดพิธีพราหมณ์เหมือง
จัดพิธีพราหมณ์เมืองชลบุรี