ตั้งศาลพระภูมิชัยนาท รับตั้งศาลพระภูมิ ไหว้ครู สู่ขวัญ ยกเสาเอก วางศิลาฤกษ์

จัดพิธีพราหมณ์ชัยนาท
จัดพิธีไหว้ครูชัยนาท
บวงสรวงพระแม่ธรณีชัยนาท
จัดบวงสรวงพญานาคชัยนาท
จัดพิธีครอบครูชัยนาท
จัดพิธีสู่ขวัญชัยนาท
ตั้งศาลพระภูมิชัยนาท
รับจัดพิธีบวงสรวงชัยนาท
จัดพิธียกเสาเอกชัยนาท
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์‎ชัยนาท ผลงานของเรา  

                          ติดต่อสอบถาม     

ไหว้ครูชัยนาท
พิธีการไหว้ครูชัยนาท
สู่ขวัญบูลกุลชัยนาท
ดูฮวงจุ้ยชัยนาท
พิธีบายศรีสู่ขวัญ  ผลงานของเรา
การบายศรีสู่ขวัญทำขึ้นเพื่อเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับตัว อวยพรให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมั่นขวัญยืน เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัย
ปลอบประโลมจิตใจให้เข้มแข็งมั่นคงปราศจากความหวาดกลัว เดินทางก็ให้ปลอดภัย

ตั้งศาลพระพรหมชัยนาท
ตั้งศาลพระภูมิชัยนาท
การตั้งศาลพระภูมิชัยนาท
ตั้งศาลตายายชัยนาท
ตั้งศาลเจ้าที่ชัยนาท
สถานที่ตั้งศาลพระภูมิ  ผลงานของเรา
ตั้งศาลพระภูมิบนพื้นดิน โดยห้ามตั้งศาลบนพื้นเดียวกันกับตัวบ้าน แต่หากไม่มีบริเวณพื้นดินจริง ๆ ให้ตั้งศาลพระภูมิที่ชั้นดาดฟ้าได้
ควรยกพื้นให้พื้นที่ตั้งศาลพระภูมิสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ 1 คืบ
ตั้งศาลพระภูมิให้ห่างจากตัวบ้าน โดยไม่ให้เงาของตัวบ้านทอดลงมาทับศาลพระภูมิได้
ห้ามหันหน้าศาลพระภูมิเข้าไปทางตัวบ้าน ห้องน้ำ และประตูของตัวบ้าน
ให้มีระยะห่างจากที่ตั้งศาลพระภูมิกับกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร

บวงสรวงเปิดพระแม่ธรณีชัยนาท  ผลงานของเรา
พระแม่ธรณีชัยนาท
ยกเสาเอกชัยนาท
วางศิลาฤกษ์ชัยนาท
พิธี “ยกเสาเอก” คนไทยแต่โบราณเชื่อกันว่า…หากเจ้าของบ้านได้ทำพิธีนี้แล้วจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย จักทำการใดๆก็ราบรื่นไร้ซึ่งปัญหาอุปสรรค ข้อติดขัดทุกประการ
บอกกล่าวเล่าแจ้งเทพยดาฟ้าดินให้มาช่วยปกปักรักษา อยู่เย็นเป็นสุข บอกเจ้าที่เจ้าทางให้รับรู้ว่าจะมาขออาศัยอยู่ด้วย เพื่อให้มีความสุขกายสบายใจ แบบที่เรียกว่า…อยู่เย็นเป็นสุข

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอมโนรมย์
จัดพิธีพราหมณ์คุ้งสำเภา
จัดพิธีพราหมณ์ท่าฉนวน
จัดพิธีพราหมณ์วัดโคก
จัดพิธีพราหมณ์ศิลาดาน
จัดพิธีพราหมณ์หางน้ำสาคร
จัดพิธีพราหมณ์อู่ตะเภา
จัดพิธีพราหมณ์ไร่พัฒนา

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอวัดสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์บ่อแร่
จัดพิธีพราหมณ์มะขามเฒ่า
จัดพิธีพราหมณ์วังหมัน
จัดพิธีพราหมณ์วัดสิงห์
จัดพิธีพราหมณ์หนองขุ่น
จัดพิธีพราหมณ์หนองน้อย
จัดพิธีพราหมณ์หนองบัว

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสรรคบุรี
จัดพิธีพราหมณ์ดงคอน
จัดพิธีพราหมณ์ดอนกำ
จัดพิธีพราหมณ์บางขุด
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยกรด
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยกรดพัฒนา
จัดพิธีพราหมณ์เที่ยงแท้
จัดพิธีพราหมณ์แพรกศรีราชา
จัดพิธีพราหมณ์โพงาม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอสรรพยา
จัดพิธีพราหมณ์ตลุก
จัดพิธีพราหมณ์บางหลวง
จัดพิธีพราหมณ์สรรพยา
จัดพิธีพราหมณ์หาดอาษา
จัดพิธีพราหมณ์เขาแก้ว
จัดพิธีพราหมณ์โพนางดำตก
จัดพิธีพราหมณ์โพนางดำออก

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหนองมะโมง
จัดพิธีพราหมณ์กุดจอก
จัดพิธีพราหมณ์วังตะเคียน
จัดพิธีพราหมณ์สะพานหิน
จัดพิธีพราหมณ์หนองมะโมง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอหันคา
จัดพิธีพราหมณ์บ้านเชี่ยน
จัดพิธีพราหมณ์วังไก่เถื่อน
จัดพิธีพราหมณ์สามง่ามท่าโบสถ์
จัดพิธีพราหมณ์หนองแซง
จัดพิธีพราหมณ์หันคา
จัดพิธีพราหมณ์ห้วยงู
จัดพิธีพราหมณ์เด่นใหญ่
จัดพิธีพราหมณ์ไพรนกยูง

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเนินขาม
จัดพิธีพราหมณ์กะบกเตี้ย
จัดพิธีพราหมณ์สุขเดือนห้า
จัดพิธีพราหมณ์เนินขาม

จัดพิธีพราหมณ์อำเภอเมือง
จัดพิธีพราหมณ์ชัยนาท
จัดพิธีพราหมณ์ท่าชัย
จัดพิธีพราหมณ์ธรรมามูล
จัดพิธีพราหมณ์นางลือ
จัดพิธีพราหมณ์บ้านกล้วย
จัดพิธีพราหมณ์หาดท่าเสา
จัดพิธีพราหมณ์เขาท่าพระ
จัดพิธีพราหมณ์เสือโฮก
จัดพิธีพราหมณ์ในเมือง